Nynorsk må ikke svekkes

Illustrasjon

Illustrasjon Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Kunnskapsministeren skal ha ros for at regjeringen tør å tenke nytt om nynorsk som fag i skolen.

DEL

Leder Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vurderer å tone ned sidemålet i skolen. Karakter og eksamen kan forsvinne i det faget som for de fleste er nynorsk. Målet er å styrke norskfaget samlet sett. Noregs Mållag protesterer og advarer regjeringen mot å begå løftebrudd.

Kristin Halvorsen vil ha en tydeligere og mindre omfattende læreplan for norsk. I dag er kompetansemålene i hovedmål og sidemål likestilte. Det betyr at elevene må være like gode i begge fagene. «Det er urealistisk», sier hun til Dagsavisen. Ministeren hevder å ha fått klokkeklar tilbakemelding fra både lærere og elever om at norskfaget har blitt altfor omfattende og arbeidskrevende. Det er signaler som må tas på alvor.

Utdanningsdirektoratet har skissert mulige løsninger som det nå skal jobbes videre med. Forslagene skal på høring, og ministeren vil foreløpig ikke legge noen av ideene i skrivebordsskuffen. Kristin Halvorsen vil ikke være med på at forslagene som det nå jobbes med vil svekke nynorsk som språk i skolen. Heller tvert om, mener hun og peker på at mange nynorskelever gjør språkbytte på videregående skoletrinn. Parallelt med læreplanen jobber hun derfor med å finne ut hvorfor dette skjer. Målet her er å styrke nynorsk som hovedmål.

Men nynorskforkjemperne er likevel på krigsstien. Lederen i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård, minner om at alle de tre regjeringspartiene gikk til valg på å styrke nynorskfaget og jobbe for mer reell likestilling mellom norsk og nynorsk. Han hevder at den eneste måten å følge det opp på, er å prioritere sidemålet like høyt som hovedmålet. Øvregård mener det må være et minimumskrav å beholde egen karakter for sidemålet.

Kristin Halvorsen er i ferd med å finne et kompromiss som kan tilgodese kryssende interesser. Det avgjørende er at elevene blir mer motiverte og får mulighet til å styrke eget hovedmål. Det vil alle parter være tjent med. Kunnskapsministeren skal ha ros for at regjeringen tør å tenke nytt om nynorsk som fag i skolen. Resultatet bør kunne bli en styrking av begge målformene.

Artikkeltags