Gå til sidens hovedinnhold

Mer til eldreomsorg og skole

Artikkelen er over 17 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet foreslo i utgangspunktet mer penger til kommunene for 2004, enn det stortingsflertallet vedtok. Vi ønska en økning på 8 milliarder i forhold til årets nivå. Kommunesektoren sa sjøl at de trenger 4 milliarder mer enn det Regjeringa foreslo, for å kunne gi et tilfredsstillende tilbud. Senterpartiet er likevel tilfreds med at en samla opposisjon vedtok å styrke kommuneøkonomien med ca 5,5 milliarder kroner i forbindelse med behandlinga av kommuneøkonomiproposisjonen. Det betyr mer penger til blant annet eldreomsorg og skole.

Regjeringa sa at det var nok med en økning på fir milliarder i forhold til årets nivå, og at dette ville være et løft for kommuneøkonomien og det lokale sjølstyret. Det var en stor bløff. Å godta noe slikt ville vært å kaste blår i øynene på lokalpolitikerne. Vi veit at skatteinntektene er redusert med 1 milliard, barnehageopplegget koster én milliard mer enn det som er lagt inn, og at flere eldre og flere skoleelever gi kommunene 1,6 milliarder i økte utgifter. Toppfinansiering for ressurskrevende brukere kommer på minimum 300 millioner ekstra. Dermed kan jo noen og hver regne ut hvor mye det hadde blitt igjen av det «historiske løftet».

Med 5,5 milliarder i økning, har vi i alle fall sikra at kommunene får styrka sin økonomi, og det veit vi at kommer vel med for å skape mer omsorg for våre gamle, og en bedre skole for barna våre. Opposisjonen gikk også sammen om flere andre viktige forbedringer i kommuneopplegget.

En rekkeøremerka tilskudd blir innlemma i rammefinansieringa, men flertallet valgte å beholde tilskuddene til landslinjer, leirskoleopplæring, personlige assistenter og krisetiltak. Øremerka tilskudd skal kunne brukes for å gjennomføre særskilte satsninger. De skal også kunne brukes for å opprettholde tilbud som bare fins i et fåtall kommuner, slik som landslinjer og leirskoler. På denne måten kan vi hindre nedlegging av viktige og verdifulle tilbud.

Gjennom stortingsbehandlinga blei det vedtatt en forbedra toppfinansiering for ressurskrevende brukere. Staten skal nå dekke 80 prosent av de totale utgiftene over 700 000 kroner. Det blei også vedtatt en forbedra kostnadsnøkkel for rus og psykiatri, som i større grad gjenspeiler de reelle kostnadene. Et viktig punkt som gjelder fylkeskommunene, er et mer rettferdig uttrekk fra fylkeskommunenes inntektsrammer som følge av endra oppgavefordeling.

På denne måten har stortingsflertallet avslørt Regjeringas bløff, og vedtatt et langt bedre kommuneopplegg for 2004 enn det som var foreslått. Samtidig vil Senterpartiet fortsette å kjempe for en treårig opptrappingsplan for kommuneøkonomien, der det årlig må tilføres minst tre milliarder kroner.