Styringsgruppen er bredt politisk sammenfatt, med representanter fra FrP til Rødt. Og med historiker og forfatter Hans Olav Lahlum fra Gjøvik som frontfigur. Dette er en aksjonsgruppe vi har stor sans for. Målet med arbeidet er å stoppe et EU-direktiv som vil gi myndighetene en helt urimelig mulighet til å gripe inn i folks privatliv.

Datalagringsdirektivet har som mål å harmonisere nasjonal lovgivning om lagring av data om elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å bekjempe alvorlig kriminalitet. Opplysningene skal logges hos telefoni- og internettleverandører. Justisdepartementet foreslår at data skal kunne utleveres i saker av en viss grovhet, og at det bare skal skje til politiet etter avgjørelse i retten.

Det er ingen tvil om at politiet har stor nytte av tilgang på flere elektroniske spor i sin jakt på kriminelle. Politiet kan skaffe seg oversikt over hvor vi har kjørt, hvor vi har ringt, hvor vi har tatt ut penger og hvem vi har sendt meldinger til. Men ønsker vi et «storebror ser deg samfunn» der vi som privatpersoner blir stadig mer kartlagt og overvåket?

Kritikerne av direktivet mener det er viktig å sette en stopper for mer overvåkning i vårt samfunn. Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling fastslår at direktivet står i et svært tvilsomt lys både i forhold til grunnleggende verdier som personvern og ytringsfrihet. De fleste av våre politiske partier, FrP, Venstre, SV, Sp, KrF og Rødt, har sagt nei. Også innad i Arbeiderpartiet og Høyre er motstanden sterk.

Regjeringen har gjennom Soria Moria 2, lagt et grunnlag for å implementere direktivet, under forutsetning av at det ikke kan påvises klare negative konsekvenser for personvernet. Men saken er allerede til stor belastning for samholdet i den rødgrønne leir.Regjeringen trenger støtte fra Høyre for å få flertall for saken på Stortinget, og det er slett ikke sikkert det skjer.

Aksjonsgruppa i Oppland har en viktig agenda, som vi varmt støtter. Vi får tro den vil forsterke motstanden både i vårt politiske miljø. Og blant folk flest.