Tall fra både Statistisk sentralbyrå og fra andre landsomfattende undersøkelser gjennomført fra 2005 og fram til i dag, viser at det kun er i kroppsøving guttene slår jentene. Gjennomsnittlig karakterscore ligger en halv til én hel karakter under hva jentene presterer. Forskning dokumenterer også at jentenes sosiale kompetanse er bedre og mer utviklet i grunnskolen. Professor ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, slår i tillegg fast at gutter trives dårligere i skolen og at det har et dårligere forhold til sine lærere.

Det er en urovekkende utvikling som må tas på alvor. Det har de gjort ved flere skoler i Gjøvik. Gjennom prosjektet «Gutter i skolen» håper rektor ved Blomhaug, Melissa Ditlefsen, og prosjektleder fra Vardal ungdomsskole, Henning Engesveen, å utjevne forskjellene mellom gutter og jenter. De får også med seg Grande og Vindingstad skoler.

I to år, med mulig forlengelse til fire, skal læringsutbyttet i skolehverdagen for gutter vektlegges. Sosial kompetanse, atferd, motivasjon og relasjoner er også aktuelle temaer. 19. august har prosjektet oppstart med felles planleggingsdag i Gjøvik kino. Dit kommer blant annet Thomas Nordahl og høgskolelektor Ann Aasen.

Det er flott at Gjøvik-skolen våger å sette denne problemstillingen på dagsorden. En satsing på gutter trenger ikke å bety at jentene blir skadelidende, heller tvert imot. Gutter som ikke trives skaper sjelden et godt læringsklima. På mange måter bør dette bli en vinn-vinn-situasjon.

Å være oppmerksom på hvordan gutter lærer og utvikler seg allerede i småskolen er helt avgjørende. Kanskje kan en god start gjøre at færre gutter blir skoletrøtte allerede i ungdomsskolen. Det kan på sikt også redusere det urovekkende høye frafallet blant tenåringer i den videregående skolen. Forhåpentligvis kan det unike gutteprosjektet i regi av Blomhaug og Vardal bane vei for bedre læring for gutter i hele vårt distrikt.