Regjeringen presenterte før helga et forslag til ny hundelov. Den kommer etter flere ulykker der hunder har bitt mennesker. Særlig var det tragedien i Nord-Torpa, der vesle Johannes Åsheim ble drept av løshunder, som utløste lovendringene. Ifølge forslaget skal hunder som biter barn under 12 år avlives. Det skal også bli forbudt å binde hunden foran butikken eller ved lekeplasser.

Lovutkastet har mye for seg. I dag kan det i enkelte tilfeller se ut som om hunden har bedre beskyttelse enn et menneske. Det blir det nå en slutt på. Men vi kan ikke riktig forstå hvorfor det skilles mellom barn og voksne når man blir bitt til blods. En hund som biter er vel farlig for alle?