Igjen opplever vi at noen bedriver hærverk bare for hærverkets skyld. 60-metersbakken i plast i Lønnberget på Raufoss må stenges inntil videre fordi noen fant det for godt å gå løs på anlegget. Tilløpet i porselen er påført store skader etter at vandalene har sluppet fire tunge stålbommer nedover. Unnarennet er også stygt skadd av tunge steiner som er kastet utover. Ting tyder dessuten på at det ikke er uvitende unger som har vært på ferde.

Denne typen uforklarlig hærverk ser dessverre ut til å bli stadig mer vanlig. Det er en sterkt beklagelig utvikling. Men det blir for enkelt å skrike på mer politi og strengere straffer. Det nytter neppe. I stedet må det til en holdningsendring som blant annet innebærer økt respekt for andres eiendom. Dette burde særlig gjelde når hærverket går utover et idrettslag.