Dårligere tilbud

Artikkelen er over 9 år gammel

Det er nesten så man skulle tro at tiltak for ungdom er i ferd med å bli helt nedprioritert i Gjøvik kommune.

DEL

Meninger Trang kommuneøkonomi påstås å være årsaken til at det nå vurderes å legge ned Ungdommens hus i Gjøvik.

Det må ikke skje. Ungdommens hus i Trondhjemsveien er et av svært få kommunale tilbud for ungdom. Aldersgruppa fra 15 til 20 år mister et sted å være, de mister storstua si, for å sitere fritidsleder Bjørg Mallasvik. Hun peker også ganske riktig på at Gjøvik kommune dermed vil miste fire ansatte som så å si tar pulsen på ungdomsmiljøet i byen.

Ungdommens hus er på mange måter et senter der ungdom kan tilegne seg både personlig og sosial kompetanse gjennom selvutvikling. Senteret samarbeider med både skole, kultur og næringsliv, og har en rekke tilbud som filmverksted, internettkafé, tv-stue, leseplasser med pc og til og med et kjøkken der ungdommene selv kan lage mat. Og alt er gratis.

Det er nesten så man skulle tro at tiltak for ungdom er i ferd med å bli helt nedprioritert i Gjøvik kommune. I forrige uke ble det klart at ideen om å etablere et Ungdommens ressurssenter i den nedlagte brannstasjonen ikke blir satt ut i livet. I et slikt senter kunne det blitt plass til både den etterlengtede skateparken, og den gamle brannstasjonen kunne ha rommet forskjellige kulturaktiviteter. Men nei, politikerne vil heller selge eiendommen og få inn penger.

I et to år gammel undersøkelse går det fram at de fleste unge trives i Gjøvik. Men dersom så sentrale tilbud som Ungdommens hus blir fjernet, spørs det om tilfredsheten vil bli like høy. For det er intet alternativ å henge på et kjøpesenter eller på gata. Derfor må dette forslaget avvises.

Artikkeltags