Brustad-bua står for fall

Artikkelen er over 5 år gammel

For snart to uker siden så Gjøviks første søndagsåpne butikk dagens lys.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Leder Kundene strømmet til på åpningen, og også denne søndagen var det tidvis lang kø i kassa. Flere påpekte at dette var et etterlengtet tilbud i sentrum. Ordningen diskuteres nå blant sentrale politikere.

Flertallet på Stortinget slo tirsdag ring om den såkalte Brustad-bua som ordning for begrenset søndagshandel. Høyre og Fremskrittspartiet ble stående alene i kampen for å rive bua. Det var daværende familieminister Sylvia Brustad som var arkitekten bak bua. Butikker som skal holde åpent på søndager kan ikke være større enn 100 kvadratmeter. Bensinstasjoner har fått salgsarealet begrenset til 150 kvadratmeter for å dekke behovet for kiosk- og matvarer i tillegg til bilrekvisita. Det har nå blitt 400 søndagsåpne dagligvarebutikker her i landet.

Brustad-bua er et typisk kompromiss som har fungert greit i mange år, men nå kan det stilles spørsmål ved om tiden har løpt fra ordningen. Åpningstidsreguleringene på hverdager ble opphevet av Bondevik II-regjeringen i 2003. Tirsdagens nei i Stortinget begrunnes med blant annet at ansatte i varehandelen rapporterer om økt arbeidspress på ugunstige tider, ikke minst i forbindelse med julehandelen. Dette er et argument som det må lyttes til, men det er ikke opplagt at svaret ligger i lovverket.

Også fagbevegelsen bør ta denne utfordringen, og det gjelder da spesielt fagforbundet Handel og Kontor. Det er dessverre en kjensgjerning at organisasjonsgraden er lav i varehandelen. Dersom flere organiserer seg i denne bransjen vil det være mulig å kjempe fram bedre kompensasjon for å jobbe på ugunstige tidspunkter. Køen ved handlekassene i Brustad-buene taler imidlertid et annet språk. Vi merker oss at nestlederen er «åpen for mange løsningsmodeller» for en mer seriøs varehandel. Bransjen bør ta det moralske og religiøse aspektet av jobbing på søndager mer alvorlig. Det er gode argumenter for å beholde søndagen som en annerledes dag enn hverdagene.

Bransjen bør ta det moralske og religiøse aspektet av jobbing på søndager mer alvorlig.

Artikkeltags