Gå til sidens hovedinnhold

Ledelse uten kontroll

oa mener

Det er vanskelig å budsjettere hva barnevern skal koste, fordi det er barnas behov og rettigheter som skal styre ressursbruken. Dette betyr imidlertid ikke at tjenesten kan drive uten økonomisk system og kontroll.

Revisjonsrapporten etter barnevernsskandalen på Gjøvik konstaterer at barnevernsvakta ble startet og fikk fortsette i flere år uten at det fantes verken budsjett eller klare avtaler mellom kommunene som deltok i tjenestesamarbeidet. Økonomiavdelingen i Gjøvik har forsøkt å finne ut hva som egentlig har skjedd, men har ikke klart å komme til bunns i saken.

Som OA tidligere har omtalt, har det blant annet vært forvirring om et excel-dokument som noen trodde var et budsjett, mens andre anså det som en fordelingsnøkkel. Resultatet ble at flere kommuner fikk en betydelig større regning for samarbeidet enn de var forberedt på, og reagerte med å holde tilbake betalingen. Det var slik Gjøvik kommune ble oppmerksom på den manglende økonomiske styringen i barnevernet.

Men det er ikke bare økonomien ledelsen ikke har hatt kontroll på. Statsforvalterens tilsyn av Gjøvik og Land Barneverntjenestes arbeid med undersøkelser, viste at det manglet et styringssystem som sikret at undersøkelser ble gjennomført til rett tid, med god nok faglig kvalitet og sikring av dokumentasjon underveis i prosessen.

Dette er selvsagt alvorlig. I dag er verken rådmann, kommunalsjef eller barnevernssjef de samme som var ansvarlige for ledelsen da dette skjedde.

Det er likevel viktig at ansvaret plasseres og at nødvendige systemer og avtaler er kommet på plass. Her er det åpenbart noe å lære om administrasjon. Det har Gjøvik kommune gjort på den tunge måten også tidligere, da Gjøvik læringssenter gikk på en smell på 19 millioner kroner før det ble oppdaget. Den gang uttrykte flere bekymring for kommunale lederes kompetanse på budsjettering og ønsket tettere økonomisk oppfølging i flere sektorer. Den bekymringen synes å ha vært reell.

Dette er dyrekjøpt erfaring for Gjøvik kommune, som nå må vurdere hvilke konsekvenser funnene i revisjonsrapporten skal få.

Kommentarer til denne saken