Gå til sidens hovedinnhold

Ledelse i en presset situasjon

oa mener

I Norge skal ansatte høres, de skal ha mulighet til å påvirke sin arbeidshverdag, de har et sett av rettigheter og vi har et velfungerende trepartssamarbeid som understreker den sterke rollen ansatteorganisasjonene har.

Den klassiske arbeidslivskonflikten handler gjerne om avstanden mellom eiernes ønske om økt profitt kontra arbeidstakeres rettigheter. Det offentlige skal på sin side ikke tjene penger, men holde seg innenfor budsjetter. Også dette et jag som kan gå ut over arbeidsforhold og miljøet. Det viser signalene fra sykepleiere i Sykehuset Innlandet, og det viser bekymringsmeldingene fra ansatte i Vestre Toten kommune.

Som OA har avdekket har forholdene i hjemmetjenesten gitt utslag i både ansattevarsler og nedslående tilsyn av medikamenthåndteringen i tjenesten. Politikere har reagert på hvorfor de ikke er bedre orientert om en alvorlig situasjon. I sist ukes kommunestyremøte om saken ga kommuneledelsen en orientering om situasjonen, som fikk fylkesleder i Norsk sykepleierforbund til å gå ut og si at ansatte ikke kjente seg igjen i beskrivelsen.

Kontrollutvalget skal granske håndteringen, og tiltak er iverksatt. Men fortsatt kontakter ansatte i Vestre Toten kommune OA og forteller urovekkende historier om håndtering av ansattes tilbakemeldinger til høyere nivå i systemet. Felles for dem alle er at de ikke tør å stå fram med navn eller identifiserende opplysninger. Bortsett fra Jostein Lundvoll, som ikke lenger er ansatt i kommunen. Som forteller om å ha blitt fortalt i møte med ledelse at det er helt frivillig å jobbe i Vestre Toten kommune. En framstilling som kommunedirektøren ikke kjenner seg igjen i. For øvrig en beskjed også ansatte i Sykehuset Innlandet sier til GD at de har fått etter å ha tatt opp bekymringer der i gården.

Slike tilbakemeldinger sier noe både om presset ledere har på seg, og hva dette kan gjøre med arbeidsmiljøet, dialogen og moralen. Det er da en må se til arbeidslivets regelverk for å finne en vei videre. En arbeidssituasjon som er kommet til dette punktet, må være i alles interesse å løse. For en stor og seriøs arbeidsgiver, er det faktisk helt nødvendig.

Kommentarer til denne saken