Gå til sidens hovedinnhold

Ledelinjer er viktig

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norges Blindeforbund Oppland fylke har vedtatt følgende resolusjon.

Ledendelinjer er hjelpemidler som gjør det enklere for blinde og svaksynte å finne frem ved å bruke berøringssans og restsynet. Ledelinjer må derfor være både taktile (følbare) og visuelt godt synlige.

Riktig utformede ledelinjer trygger fremkommeligheten og viser vei. På denne måten økes kvaliteten på bygg og uteområder for alle som ferdes der. Godt synlige ledelinjer hjelper også seende med å finne veien på steder hvor det er krevende å orientere seg.

Systematisk bruk av ledelinjer og ledende elementer, gjør omgivelsene lettere å lese og orientere seg i for alle.

Vi i Oppland ønsker dialog med vårt lokale næringsliv/våre politikere om bruk av ledelinjer. Ledelinjer vil blant annet bidra til at flere finner frem til offentlige kontorer og at næringslivet her i Oppland kan få flere kunder.

Norges Blindeforbund Oppland fylke ber vårt næringsliv/våre politikere/våre folkevalgte om å sikre seg kompetanse om bruk av ledelinjer og jobbe målrettet for å sikre fremkommelighet for alle.

Kommentarer til denne saken