Norske bedrifter skal vokse og distriktene skal blomstre. Da må skatt på norske arbeidsplasser ned, ikke opp!

Lavere skatter handler om trygge arbeidsplasser. Mange av bedriftene som skaper jobber i det norske samfunnet er drevet frem av familier, unge og lokale ildsjeler. De fleste milevis fra Oslo, langt ute på bygda, innerst i fjordene og ytterst ved kysten. Det er en verdi i det norske samfunnet vi må ta vare på.

Økt skatt er det siste norske bedrifter trenger nå – det knekker nakken på lokalt eierskap og setter norske arbeidsplasser i fare. Norske bedrifter skal vokse og distriktene skal blomstre. Da må skatt på norske arbeidsplasser ned, ikke opp!

Norsk økonomi har hatt store utfordringer de siste årene, blant annet etter det største oljeprisfallet på over 30 år. Og nå Korona. Hoteller, reiseliv og turistbransjen ligger med knekt rygg.

Fremskrittspartiet har bidratt til en betydelig senkning av skattene for å bidra til vekst og flere arbeidsplasser i privat næringsliv. Selskapsskatten og formuesbeskatningen på arbeidende kapital er redusert, og skal reduseres ytterligere. Formueskatten er en skatt som utelukkende rammer norsk eierskap, mens utenlandske eiere i Norge slipper unna.

Også eiendomsskatten rammer næringslivet. Denne skatten påløper, uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke, og kan beløpe seg til millioner. Eiendomsskatten kan således bidra til å ødelegge arbeidsplasser som ellers ville vært lønnsomme. Derfor vil Fremskrittspartiet oppheve lov om eiendomsskatt slik at kommunene fratas muligheten til å kreve inn skatt på eiendom.

Vi vil også fjerne dagens dokumentavgift. Dokumentavgiften er blitt en statlig inntektskilde som fordyrer kjøp av eiendom uten at innbetalt avgift står i forhold til de faktiske omregistreringskostnadene.