Gå til sidens hovedinnhold

Læringsfabrikken åpner dørene for fremtidens fagarbeidere

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 2. september åpner Læringsfabrikken. I bygning 5 i Raufoss industripark knyttes nå skole og industri tettere sammen enn noen gang. Med landets første Læringsfabrikk flytter elevene inn i industriparken og tar i bruk topp moderne maskiner og utstyr.

Skal industrien i Norge henge med i en tøff internasjonal konkurranse må vi utdanne de beste fagarbeidere for fremtiden. Vi må både tiltrekke oss motiverte og dyktige elever, og vi må gjøre utdanningen relevant og interessant. Dette krever et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og industrien.

Fra i høst blir VG2 Industriteknologi å finne i Raufoss Industripark. Deler av undervisning i de praktiske fagene legges til Læringsfabrikken og på sikt kan dette også være aktuelt for andre fag i videregående.

Også Fagskolen Innlandet vil være del av Læringsfabrikken. Flere av studiene ved Fagskolen vil gjennomføre deler av undervisningen i Læringsfabrikken og bruke maskiner og utstyr i sine studier. I tillegg vil Fagskolen Innlandets laboratorier for maskinering integreres i Læringsfabrikken. Dette vil gi en unik felles læringsarena. Lærere, elever i ungdoms- og videregående skoler, studenter og ansatte i industrien kan utvikle kunnskaper og ferdigheter i fellesskap. Vi er sikre på at dette gir et bedre utdanningstilbud, men like viktig er kanskje at det vil bli utvekslet erfaring, ideer og kunnskap på tvers av grupper og mennesker som alle er opptatt av å utvikle produkter og tjenester for å gjøre industrien mer konkurransedyktig.

Læringsfabrikken vil også ha et tett samarbeid med Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet (OFII) og Nammos bedriftsskole.

Dette unike teknologiske og pedagogiske tilbudet vil også komme elever fra andre deler av Innlandet til gode. Raufoss videregående har være en viktig samarbeidspartner i arbeidet med etablering av Læringsfabrikken, men på sikt vil alle de videregående skolene kunne delta i et fremtidig samarbeid. Modellen som Læringsfabrikken har etablert kan også brukes i tilsvarende miljøer i andre deler av Innlandet, både i industrielle miljøer og i andre bransjer.

De nye skolelokalene er lagt til samme bygg der man har etablert Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC). Gjennom MTNC bidrar Raufossmiljøet til at norske bedrifter kan utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon raskere, rimeligere og med lavere risiko enn hvis det skal gjennomføres på tradisjonelt vis.

MTNC har flere minifabrikker med utstyr og teknologi i verdensklasse og retter sitt tilbud mot norske bedrifter, forsknings- og utviklingsmiljøer og utdanningsinstitusjoner. Med etableringen av Læringsfabrikken viser Raufoss-industrien igjen evne til å utvikle nye løsninger på tvers av etablerte aktører, og bruke en etablert plattform for å utvikle en ny læringsarena.

Læringsfabrikken på Raufoss blir den første i landet i sitt slag, og er den første i landet som har etablert et slikt tilbud basert på en omfattende teknologisk og pedagogisk modell. Vi kobler videregående skole, fagskole og industri med det bedriftsrettede tilbudet i katapult-senteret.

I Læringsfabrikken vil elever og de tilgang til verdens mest moderne utstyr og møter kompetente folk som er blant de beste i verden innen industriell vareproduksjon og metallbearbeiding.

Etablering av Læringsfabrikken er et resultat av målbevisst innsats fra en lang rekke virksomheter og enkeltpersoner. Som så mange ganger tidligere er det summen av fellesskapets innsats som gir resultater. Takket være alle små og store bidrag har vi i Innlandet fått en arena som kan bidra til å løfte industriutviklingen i Norge.

Innlandet fylkeskommune har være en viktig bidragsyter i arbeidet for etablering av Læringsfabrikken og for den videre utviklingen av Industrimiljøet. Fylkeskommunen har gitt betydelig bidrag gjennom de siste årene til bl.ant annet etablering av Læringsfabrikken, etablering og utvikling av MTNC og til klyngearbeidet gjennom NCE Manufacturing.

Vårt bidrag tilbake til Innlandet er et fremtidig samarbeid med de videregående skolene i hele fylket om en unik modell som kobler næringsliv, videregående opplæring og høyere utdanning. Vi vil bidra til at industrien i Innlandet blir sikret kompetanse og kompetent arbeidskraft, for å være best mulig rustet i en internasjonale konkurranse og skape arbeidsplasser i lokalsamfunnet og verdier for storsamfunnet. I tillegg håper vi at Læringsfabrikken vil være en inspirasjon og foregangsmodell også for andre bransjer og for kompetansemiljøer andre steder i landet.

Dette er en kronikk. Kronikken er skrevet av eksterne bidragsytere og gir uttrykk for skribentenes meninger.

Kommentarer til denne saken