Noen unger vokser opp med at utdanning, arbeid og karrieremuligheter er en naturlig del av samtalene rundt kjøkkenbordet. Andre kan oppleve at viktigheten med utdanning snakkes ned hjemme og at det å fullføre ikke er viktig. Dette har betydning for om unga våre lykkes med egen utdanning, sammen med også foreldres utdanningsnivå.

I Innlandet i fjor tok 802 voksne personer et fagbrev og 799 personer tok et eller flere fag som gir generell studiekompetanse. Dette betyr at voksenopplæringa i Innlandet utgjør den største videregående skolen i sum, og vi vet mye om hvorfor det er viktig med påfyll av kompetanse også for voksne i vårt fylke.

Det skrives og sies ofte mye om at vi er et fylke med lavt utdanningsnivå og vi vet som sagt hvor viktig foreldrenes utdanning er for at også barna våre fullfører ei utdanning. Dette er noe av bakgrunnen for at Innlandet Arbeiderpartimener at mennesker som står utenfor arbeidslivet må inkluderes og her er kompetanse sentralt. Skal voksne klare å kombinere jobb eller søken etter jobb med ei utdanning er det viktig at disse tilbudene finnes desentralt i hele Innlandet.

Innlandet Arbeiderparti ønsker å videreutvikle regionale karrieresenter for å tilby desentralisert karriereveiledning, voksenopplæring og etter- og videreutdanning. Det vil kreve en del av oss fylkespolitikere i en presset økonomisk situasjon, men for oss er det helt klart at vi ikke har råd til å la være. Det er et rop fra alle deler av fylket, både lokale politikere og næringslivsaktører, om mer påfyll av kompetanse for voksne og derfor vil vi prioritere dette.