Lørdag skrev NRK: «Ber FHI vurdere å flytte lærarane framfor sjuke og gamle i vaksinekøen». FHI ved Preben Aavitsland ber lærerne om å vente. NRK gir inntrykk av en lærergruppe som vil tråkke på andre for å komme fremst i køa. Den faktiske situasjonen i barnehager og skoler, som danner et viktig bakteppe, sies det ingenting om: Smittevernet er ikke-eksisterende. Vi står ovenfor et økende smittetrykk i samfunnet. Nye mutasjoner synes å kunne spre seg i større grad blant barn og unge enn hva vi har sett til nå. Myndighetene har bestemt at barnehager og skoler skal holdes åpne. Lærerne ber ikke om å få stå først i køa, det spørres simpelthen om de fortsatt skal stå utenfor.

Som tillitsvalgt reagerer jeg sterkt på NRKs vinkling. Det som kunne blitt en konstruktiv debatt om vanskelige vurderinger og prioriteringer, og hva som er de beste tiltakene for å ivareta alle, blir en diskusjon om hvilke grupper som er minst viktige og mest egoistiske. Friske settes opp mot syke. Kanskje ønsket man det: Å gjøre debatten så ubehagelig at ingen andre vil ta til orde for å revurdere prioriteringene som er gjort? Er det i tilfelle noe vi er tjent med, tatt i betraktning hvor raskt situasjonen kan endre seg?

Aftenposten følger NRKs tendensiøse spor: Utdanningsforbundet «viser en skuffende lav interesse for kunnskap om korona». Det vises til studier, bl.a fra FHI, som viser at lærere ikke har vært spesielt utsatt for smitte. Er det rart, da tallene speiler perioden med hjemmeskole, ferie og lavt smittetrykk?

FHI deler en ny publikasjon, som viser at lærere og førskolelærere har høyere risiko for å smittes enn før. Men som alltid, når det snakkes om smitte i sammenheng med barnehager og skoler understrekes det at tallene må tolkes med forsiktighet. Vi vet for lite til å konkludere.

Verken FHI, NRK eller Aftenposten ser ut til å forstå arbeidssituasjonen lærerne står i. Meteren vi er bedt om å overholde gjelder ikke i barnehager og skoler. For å gi barn og elever den omsorgen og oppfølgingen de trenger er det umulig å unngå nærkontakt. Vi har ikke plass eller folk til å organisere oss i mindre grupper. UDIRs smittevernveileder legger heller ikke opp til det på gult nivå. I trange og dårlig ventilerte rom er det mer eller mindre «business as usual».

Lærere er innom flere klasser i løpet av en uke, og kan være i kontakt med flere hundre elever. Helt i tråd med smittevernveilederen. Munnbind anbefales ikke brukt. Mange lærere melder om at de ikke får lov å ta i bruk munnbind på eget initiativ, da det ikke er smittevernfaglig begrunnet. Når smittetrykket øker sitter det langt inne å gå over til rødt nivå. Vi er enige om at det er riktig å prioritere å verne barn og elever gjennom å holde barnehager og skoler åpne. Da må det også være rom for å drøfte om vi gjør nok for å sikre nettopp det.

Lærerne er ikke alene om å jobbe tett på andre mennesker. Jeg tør likevel påstå at de er av gruppene som arbeider under dårligst smittevern. «Barn blir ikke spesielt syke og ser ut til å spre smitte videre i liten grad», har FHI sagt. Rapporter fra andre land tegner et annet bilde. Forholdene er ikke like, og derfor ikke direkte overførbare. Men jeg tror alle, også FHI, er enige om at det fortsatt er mye vi ikke vet om koronaviruset og hvordan pandemien vil utvikle seg.

Det er en selvfølge at en fagforening ivaretar medlemmene sine, ved å følge opp og påpeke endrede forhold. Utdanningsforbundet har ikke bedt om at lærerne får komme først i køa på bekostning av gamle og syke, slik NRK gir inntrykk av. Det er bedt om en ny faglig vurdering av hvordan lærere som samfunnskritisk personell kan prioriteres for vaksinasjon. Så er det selvfølgelig rett at konsekvensen av å prioritere en gruppe vil bety at andre skyves bakover, men det er uredelig å gi inntrykk av at man har bedt om at gamle og syke skyves til side til fordel for lærerne. «Gullpass» kaller journalistene det. At lærerne per nå ikke har plass i køa en gang utelates helt. Dette er skuffende, unyansert og splittende.

Jeg er ikke smittevernekspert. Faglige vurderinger skal gjøres av folk med rett kompetanse. Likevel må det være lov å spørre om prioritering av lærere i vaksinekøa er et nødvendig tiltak for å sikre at barnehager og skoler kan holde åpne. Dersom svaret er nei, må vi i det minste kunne kreve at det sikres annen beskyttelse og reelt smittevern. Aavitsland er ikke bekymret for at mange lærere skal bli syke samtidig. Det fremstår ikke særlig betryggende sammen med et inntrykk av at FHI ikke tar lærerne og deres arbeidssituasjon på alvor, og heller ikke virker spesielt villige til å lytte.

Lærerne må sikres vern mot smitte og uheldige belastninger denne situasjonen kan påføre. Arbeidsmiljøloven gjelder også for lærere. Myndighetene kan ikke fortsette å belage seg på at lærerne kan strekkes enda litt lenger. Det er nok nå.

Innlegget er forkortet, red. anm.