Gå til sidens hovedinnhold

Lærerlønn, kompetanse og rekruttering

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nå brudd i forhandlingene i årets lønnsoppgjør mellom UNIO/Akademikerne og KS når det gjelder lærere. Denne gruppen har flere års høyere utdanning og kompetansekravene blir stadig høyere (mastergrad som grunnutdanning og mange som må ta videreutdanning for å få undervise i fag man har undervist i gjennom 10, 20 eller 30 år). Regjeringen mener at denne politikken vil øke lærernes status og dermed få flere til å velge dette viktige yrket i årene framover. Men økt kompetanse vil også medføre krav om økt lønn, noe som igjen henger sammen med status og attraktivitet. For arbeidsgiverne, som for de fleste lærere er kommuner eller fylkeskommuner, vil kravet om økt lønn være vanskelig å imøtekomme i trange økonomiske tider. Det er derfor forståelig at KS holder igjen i lønnsoppgjørene. Lærerne derimot, vil selvfølgelig ha betalt for sin kompetanse og investeringen de har gjort gjennom flere års høyere utdanning. Hvis lærerne ikke får konkurransedyktig lønn i forhold til grupper med tilsvarende lange studier, vil dette uten tvil virke negativt inn på rekrutteringen til yrket.

Jeg er oppriktig bekymret, både som ansatt i skolen og som lokalpolitiker (skoleeier), for at denne politikken vil medføre stor mangel på lærere i årene framover. Regjeringens tiltak vil virke mot sin hensikt hvis det ikke følger med økte midler til lønn. I tillegg mener jeg kompetansekravene er for høye i forhold til behovet. Jeg har mange kolleger som er faglig dyktige og utfører jobben sin på en veldig god måte selv om de ikke har mastergrad. Det samme gjelder kolleger som har undervist årevis i et fag, men mangler noen studiepoeng i formalkompetanse.

I denne saken bør derfor arbeidsgivere og lærere stå sammen og kreve at regjeringen går tilbake på kompetansekravene og det lange utdanningsløpet, samt at det i tillegg avsettes midler til en avlønning som både er konkurransedyktig og som gjenspeiler den høye kompetansen som kreves.

Kommentarer til denne saken