Innlandet er Norges mest spredtbebygde fylke. Det gir oss noen utfordringer, men også muligheter når vi bygger vårt mangfoldige fylke. 19. august kunne vi lese en statistikk utenom det vanlige i avisa GD. Av de 400 elevene som begynte på Vinstra Videregående høsten 2020, var det ingen som slutta i løpet av skoleåret. Dette fortjener anerkjennelse! Spesielt til hvordan skolen har vært tett på den enkelte elev. I avisartikkelen leser vi også at skolen både har vært hjemme hos enkeltelever, og de viser et engasjement ovenfor elevene og læringsmiljøet som har særlig positive effekter.

I tillegg til denne gode innsatsen vi ser inne på skolen, så ser vi også en annen effekt i samhandlingen med arbeidslivet i regionen; flere bedrifter har de senere årene ønsket å tilby læreplass, noe som igjen er med å påvirke motivasjonen for å bli i utdanningsløpet.

Arbeiderpartiet ønsker å forsterke denne effekten ved å innføre en læreplassgaranti. Det er en reell læreplass, og ikke et alternativ der elevene tilbys skolebenken i stedefor bedrifter. Fordi arbeidslivet forstås og læres best ute i arbeidslivet!

I Innlandet har vi et eksempel på innføring av lærlingegaranti i Trysil kommune. Kommunen opprettet en slik ordning i 2017. Dette har ført til at 100 prosent av elevene på yrkesfag ved Trysil videregående har blitt formidlet til læreplass! For å få til dette, har kommunen dedikert en 20 prosent ressurs i næringsavdelingen som aktivt jobber ut mot bedriftene.

Arbeiderpartiet mener at ved å gi en reell læreplassgaranti, blir det gitt viktig kompetanse ute i hele landet, styrker gjennomføringen og vil skape en kompetansebygging som er i takt med næringslivet. For i Trysil må næringslivet forplikte seg, noe de gledelig gjør fordi det gir dem viktig kompetanse inn i bedriften.

Derfor er en læreplassgaranti er bra for vanlige folk, distrikt og kompetansearbeidsplasser.