Både i dag og i fremtiden er det yrkesfagarbeiderne som holder samfunnet gående. Om du er kokk, snekker, industrimekaniker, servicemedarbeider, vernepleier eller et annet yrke, er innsatsen uunnværlig for oss alle. Men selv om fremtiden er avhengig av å ha fagarbeidere som kan skape den, er det mange motiverte, dyktige unge som ikke får læreplass. Her i Innlandet har det største behovet lenge vært elever med yrkesfaglig bakgrunn, da må vi gjøre det som må til for å gi de som vil muligheten.

Det finnes ikke noe fellesskap uten fagarbeiderne, men det finnes heller ikke fagarbeidere uten fellesskapet. Når hundrevis av dyktige, motiverte unge ikke får fullført utdanningen sin fordi det ikke finnes en læreplass for dem, så har fellesskapet både sviktet og blitt svekket. Det er helt nødvendig med innsats og samarbeidsvilje hos både det private næringslivet og hos det offentlige. Lærlinger tar med seg ferske ferdigheter og en pågangsvilje uten sidestykke, som tjener en hver arbeidsplass. Samtidig tar man også ansvar for at det blir nok folk til å jobbe i næringen sin, også i fremtiden.

Innlandet Arbeiderparti har foreslått og vil jobbe for en læreplassgaranti, som vil gi alle unge i Innlandet muligheten til å bli fagarbeider. Man hadde aldri godtatt at en som gikk en studiespesialiserende retning hadde blitt nektet å dra på skolen siste året sitt, men det har vi latt gjelde yrkesfagelevene alt for lenge. Innlandet trenger alle som ønsker å bli en fagarbeider og sett at de fullfører undervisningen, skal vi garantere de en læreplass. Sånn bygges dagens og fremtidens Innlandet.