Befolkningen i et land rangeres etter alder: Det fødes mange barn, og det tynnes ut på toppen blant de eldste. Det sier Mathilde Fasting til Vårt Land.

Eldrebølgen kommer og den er her faktisk allerede. Det sies nå at 68-erne snart inntar sykehjemmene. Det ser vi også på Dokka, der det er rift om plassene på Landmo sykehjem, og kommunen får stadig nye henvendelser om plass der.

Det vi stadig ser i avisene, er at stadig flere får gratulasjon av Kongen på sin 100-årsdag. Det synes jeg er meget hyggelig. På Landmo sykehjem er det flere pasienter som har rundet 90-års stadiet, og jeg tror at enkelte av dem kan regne med å fylle 100 år om ti år. Lange og friske liv er et godt tegn på et høyt velstandsnivå, og det skal vi være glade for.

Lykke til alle 100-åringene og de som blir eldre enn det!