– Det har vært et godt, men svært krevende landsstyremøte. Vi er enige om å jobbe for å få mer gjennomslag og fikk tydelige tilbakemeldinger. Vi må få mer gjennomslag, sa partileder Siv Jensen på en pressebrifing etter møtet i Oslo onsdag kveld.

Landsstyret samlet seg om noen punkter som de ønsker at ledelsen skal ta med seg til de andre regjeringspartiene. Det gjelder blant annet å stoppe nye bypakker, kutte kostnader i eksisterende pakker og slette bompengegjeld.

– Vi skal arbeide for å få til et resultat. Vi skal gjøre jobben på vegne av landsstyret. Når vi har et resultat, vil vi gå tilbake til landsstyret. Vi har fått en marsjordre, og den er vi villig til å følge, sa Jensen.

Partilederen karakteriserte onsdagens diskusjon som grundig.

– Vi vil alltid være det partiet som holder bompengekostnadene nede for landets bilister. Vi må realisere en del av det vi fikk gjennomslag for i Granavolden-plattformen så fort som mulig, sa hun.

Samtidig som partiet står bak regjeringens politikk, sa Jensen at Fremskrittspartiet nå jobber for nye gjennomslag. Hun regner med at det blir krevende forhandlinger med de andre partiene.

– Vi følger opp de vedtakene vi står bak. Du skal kunne kjøre gratis på sideveier. Ingenting har forandret seg siden Granavolden-plattformen. Det som har forandret seg, er at folk der ute mener at belastningen er blitt for stor. Det er jeg glad for. Så langt har dette vært en ensom kamp for oss, sa Frp-leder Siv Jensen.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik gjør det klart at partiet står ved regjeringserklæringen og forventer at Fremskrittspartiet gjør det samme.

– Byvekstavtalene er en viktig del av regjeringserklæringen. Byvekstavtalene og satsingen på kollektivtrafikk har gitt renere luft, mindre kø og lavere klimautslipp. Det har gitt bedre byer å leve, bo og jobbe i, sier han i en kommentar til NTB etter Frps ekstraordinære landsstyremøte om bompengesaken onsdag.

Han påpeker at Venstre i regjeringsplattformen har fått gjennomslag for en ambisiøs klimapolitikk med et historisk høyt klimamål.

– Vi har fått gjennomslag for en historisk satsing på og utbygging av jernbane og kollektivtrafikk. Vi har femdoblet satsingen på kollektivtrafikk siden 2013 og har i år bevilget 3,7 milliarder kroner til byvekstavtaler og belønningsordningen for kollektivtrafikk i de ni største byene, sier Breivik.

Videre understreker han at regjeringserklæringen fastslår fortsatt utbygging av effektive løsninger for kollektivtransport, for gående og syklister i byområdene gjennom etablering av byvekstavtaler og belønningsordninger.

(©NTB)