Slik blir utenlandske trailere varslet om kontroller av norske sjåfører

Dårlig føre: Når utenlandske vogntog krysser norskegrensa må de også forholde seg til det norske regelverket, men det er det ikke alle som gjør. Illustrasjonsfoto

Dårlig føre: Når utenlandske vogntog krysser norskegrensa må de også forholde seg til det norske regelverket, men det er det ikke alle som gjør. Illustrasjonsfoto Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Mens både regjering og Statens vegvesen varsler flere kontroller av dekk og kjetting på tungtransport, bruker tungtransportsjåfører sosiale medier til å varsle hverandre om hvor det er kontroller.

DEL

(FREMOVER): Med vinter og snø kommer også dårlige kjøreforhold. I ukene som har gått etter at 22-åringen Charlie Dan Lind ble alvorlig skadd i en kollisjon med et vogntog ved Nordkjosbotn i Balsfjord kommune, er det blitt satt søkelys på vogntog som ikke er skodd for norske forhold.

Spesielt har det vært fokusert på utenlandske vogntog, og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gikk tidligere i januar derfor ut og ba Statens vegvesen om å øke antall kontroller, blant annet ved grenseoverganger. Dette for å forsikre seg om at tungtransport som kommer inn i landet har gode dekk og kjettinger som passer på det norske vinterføret.

Selv om både veivesen, politi og bransjen selv har tatt til orde for flere kontroller, skjer det fortsatt at tungtransportsjåfører varsler hverandre om ulike former for kontroller, blant annet på Facebook.

En av de største gruppene har over 25.000 medlemmer, og brukes hyppig til å varsle om vogntog som står fast eller dårlige kjøreforhold, men også om kontroller som utføres av politi eller Statens vegvesen.

I forrige uke varslet et av medlemmene om en mulig kontroll ved vekta på Vollan, kun fem kilometer fra der ulykken ved Nordkjosbotn skjedde.

Advarer andre: Dette er eksempler på meldinger som ligger ute i en Facebook-gruppe, hvor tungtransportsjåfører varsler andre sjåfører om kontroller av ulike slag.

Advarer andre: Dette er eksempler på meldinger som ligger ute i en Facebook-gruppe, hvor tungtransportsjåfører varsler andre sjåfører om kontroller av ulike slag. Foto:

– Jeg vet om mange som blir tatt i kontroll av dumme grunner, som for eksempel at de har kjørt to minutter over tillatt kjøretid. Jeg prøver å unngå at folk blir tatt for sånne ting, sier medlemmet selv om årsaken til at han legger ut slike meldinger.

Høyere ulykkesrisiko for utenlandske sjåfører

I 2016 konkluderte Transportøkonomisk institutt (TØI) med at utenlandske vogntog har betydelig høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker, enn det norske kjøretøy har. I rapporten het det blant annet at «utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører».

Det er også flere utenlandske sjåfører i den nevnte Facebook-gruppa, og de har dermed tilgang til å lese varslene om kontroller.

På spørsmål om dette er noe han tenker over når han legger ut slike meldinger, svarer medlemmet som varslet at han mener de fleste har ting på stell.

– De fleste utenlandske sjåførene jeg kjenner som er med i denne gruppa, har alt i orden. Dessuten har de utenlandske sjåførene sine egne sider hvor de varsler også, sier han.

Mener gruppa gjør veiene sikrere

Til tross for at både Transportarbeiderforbundet og Norsk lastebileier-forbund har tatt til orde for at sjåfører som varsler slik skal kunne miste jobben, lever Facebook-gruppene i beste velgående.

Mannen som varslet om mulig kontroll ved Vollan i forrige uke, vedgår at noen av dem som leser varslene, kanskje burde blitt stoppet i en kontroll, men mener likevel at varslene kan øke trafikksikkerheten.

– Det er kanskje noen som burde blitt stoppet i kontroll, kan godt hende det. Men om jeg legger ut den kommentaren og en sjåfør ikke kjører videre på grunn av den, så er jo det bedre. La oss si at han ikke tør å kjøre på dagtid fordi det er kontroll, da kan han ikke utsette noen for en ulykke så lenge han ikke kjører. Hvis han i tillegg kjører midt på natta i stedet for, når det er mindre trafikk, er det mindre sjanse for at det blir ei ulykke, sier han.

Er det ikke bedre om han blir stoppet i en kontroll, slik at han ikke kan kjøre videre i det hele tatt?

På en måte er vel det bedre.

Hva tror du denne gruppa har å si for sikkerheten på norske veier?

Jeg vil ikke si at den svekker sikkerheten, iallfall. Jeg mener den gjør det bedre på veiene.

Veivesenet ikke fornøyd

Helle Torill Sandvik, leder for utekontrollen i Statens vegvesen region nord, er klar på hva veivesenet mener om slike varslinger.

– Vi synes ikke noe om det. Man kan tenke seg at i verste fall varsler de dem som ikke er skodd for forholdene også, sier Sandvik.

Hun forteller at det gjerne kan stå flere kjøretøy parkert på strekningene før en kontroll, men understreker at man ikke kan vite sikkert om disse prøver å unndra seg kontroll, eller om de har stoppet for lovpålagt hviletid.

Sandvik sier at veivesenet er fullt klare over mangfoldet av Facebook-grupper som brukes til å varsle om kjøreforhold, men også om ulike typer kontroller av både politi og veivesen. De prøver så godt de kan å følge med i disse gruppene, men det er ikke alt de får med seg. Ofte blir veivesenets ansatte nemlig kastet ut av gruppene.

– Vi har vært inne på mange av disse sidene, men blir ofte kastet ut av dem fordi vi jobber i Statens vegvesen. Spesielt kontrollørene blir kastet ut.

Sandvik understreker at de ikke foretar kontroller for å være kjipe.

– Vi vil ikke være slemme, men vi ønsker at veien skal være trafikksikker for alle, sier hun, og tilføyer at de ser positive sider ved disse gruppene også.

– Hvis et vogntog står fast ved Bjørnfjell, for eksempel, kan sjåførene varsle hverandre om det. Det kommer mye positivt ut av disse gruppene også.

Vil ikke stenge for varslinger

I den nevnte Facebook-gruppa oppgis det en rekke regler som medlemmene må rette seg etter. Det er blant annet ikke lov å varsle om promille- eller ruskontroll, ei heller om lengdekontroll på ferger. Det står ingenting nevnt om kontroll av vekt, dekk eller lignende.

Fremover har forsøkt å komme i kontakt med administratorene og moderatorene i gruppa, men har enten ikke fått svar eller klar beskjed om at de ikke ønsker å uttale seg til mediene.

I etterkant av en telefonsamtale sendte en av administratorene en beskjed til Fremover om at det ikke var aktuelt med intervju av verken ham eller noen av de andre administratorene, men sender likevel en skriftlig uttalelse:

– Gruppen er per nå den beste kilden til sanntidsinformasjon om vær, føre, trafikkulykker med mer. Vi har valgt å ikke stenge for varslinger om kontroller, da vi frykter at det vil gå ut over aktivitetsnivået – men vi har en løpende vurdering på om dette kan kuttes ut uten at det går ut over aktivitetsnivået og at vi da mister varslingene de fleste av oss er i gruppen for (vær, føre, trafikk, osv.).

– Vi har tidligere spilt ballen over til veivesenet, da vi synes det er rart at de ikke har en bedre tjeneste enn de tilbyr i dag, skriver han.

NRK Trafikk står også oppført som en av moderatorene av sida, men til Fremover sier Petter Gustavsen at dette er en tilgang de verken har bedt om eller ønsker.

– Noen har gitt oss disse rettighetene uten at vi har bedt om det, og vi har aldri brukt dem til noe som helst.

– Vi har egentlig gitt beskjed om at vi ikke trenger denne rollen. Det hadde vært litt rart om vi som NRK Trafikk skulle vært med og moderert en slik gruppe, sier Gustavsen.

Anonyme varslere

Fremover har valgt å anonymisere varslere som uttaler seg i denne saken og sladde navnene i skjermdumpen, selv om det i utgangspunktet ikke er nødvendig. Når du publiserer innhold i en Facebook-gruppe med over 25.000 medlemmer har du på mange måter også oppsøkt offentligheten. Når Fremover likevel har valgt å fjerne navnene, er det fordi vi ikke ønsker å gi gruppene mer oppmerksomhet ved å navngi personer som kan identifisere gruppene. Fremover skriver ikke om Facebook-gruppene for å gi dem mer oppmerksomhet, men for å rette søkelyset mot en praksis som kan ødelegge for kontrollvirksomheten til myndighetene.

Artikkeltags