[NORDLYS:] Boligen ble markedsført til salgs som en bolig med utleiemulighet av to hybler. Hyblene viste seg ikke å være godkjent for varig bruk.

Dermed var det helt også helt ulovlig å leie dem ut. Og dermed heller innen utleieinntekter.

For det unge paret var mulighetene til utleie helt sentralt for at de var i stand til å kjøpe boligen. De ville ikke ha fått lånefinansiert kjøpet uten slik utleiemulighet. Da den manglende godkjenningen av loftet til varig bruk ble oppdaget, var kjøpekontrakten allerede underskrevet.

Kjøperne er nå i Nord-Troms tingrett tilkjent nærmere 1,6 millioner kroner i prisavslag for de manglende utleiemulighetene. Den avtalte kjøpesummen i desember 2013 var 3,15 millioner kroner.

Må oppgraderes

Det er klart at det må gjennomføres en betydelig oppgradering om hyblene på loftet om de skal kunne bli godkjent for varig bruk. Boligen ble opprinnelig oppført på 1950-tallet som en horisontaldelt tomannsbolig. Boligen som det unge paret kjøpte, utgjør den seksjonen som omfatter 2. og 3. etasje i huset. Loftet var opprinnelig ikke innredet til beboelse, men ble på 1970-tallet innredet med to hybler uten at det ble søkt om godkjenning.

Retten har lagt vekt på at det ved markedsføringen av boligen er de to hyblene på loftet ganske sterkt fremhevet. På forsiden av prospektet står det: «2 stk. hybler som genererer gode inntekter.» Tilsvarende opplysning er gjentatt på side 3 i prospektet: «3 etasje P-Rom ca. 38 kvm: Gang og 2 stk. hybel/soverom med hybelkjøkken.» I boligsalgsrapporten framkommer det at soverommene/hyblene på loftet anses som en del av boligens primærareal.

At hyblene faktisk ble benyttet til utleie, fremkommer blant annet av verdi og lånetaksten hvor det står at «areal på loft nyttes til utleie av to hybler».

- Selger burde uttrykt seg klarere

Men i prospektet er det også gitt opplysninger om forbehold som står i strid med opplysningene om at dette var en bolig med utleiemuligheter. Det er opplyst at hyblene ikke er godkjent for utleie. Det er også opplyst at ferdigattesten ikke gir noen garanti for at det er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent. Selger mener opplysningen om at boligen har to hybler, bare er en beskrivelse av faktiske forhold. Selger har også framhevet at kjøperne på sin side ikke har overholdt sin undersøkelsesplikt.

Nord-Troms tingrett mener at hvis selger med forbeholdene hadde ment å reservere seg for at soverommene/hyblene ikke var godkjent til varig bruk, så burde selger ha uttrykt seg klarere.

Retten har lagt til grunn at avtalen enten ikke ville ha blitt inngått, eller blitt inngått på andre vilkår, hvis de uriktige opplysningene om utleiehybler var kjent.

Får 1,5 millioner i erstatning

Retten mener det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at selger, takstmann eller eiendomsmegler visste at hyblene ikke var godkjent for varig opphold, og at man således kan konkludere med at de har opptrådt uaktsomt. Retten har riktignok vært i tvil om eiendomsmegleren har utvist uaktsomhet.

Kjøperne hadde primært krevd erstatning for mangel etter uaktsom opptreden av selger, takstmann eller eiendomsmegler, subsidiært prisavslag for ikke å ha oppfylt kontrollansvaret som selger.

Nord-Troms tingrett har gitt kjøperne medhold i sine subsidiære krav som bare gir erstatning for direkte tap, ikke indirekte tap som for eksempel tapte leieinntekter. Tapet som erstattes, knytter seg til utgifter for å oppgradere hyblene slik at de kan bli godkjent til varig bruk. Kostnadene er av retten satt til 1.575.000 kroner etter fratrekk av 250.000 kroner i standardhevingsfradrag.

OA bringer hver dag artikler fra våre søsteraviser rundt i hele Norge.
Du finner flere saker her: Landet Rundt