NAV Gjøvik har laget en rapport som konkluderer med at de unge betaler en høy pris som en følge av pandemien.

Rapporten slår fast at det i Gjøvik kommune var det i februar totalt 494 personer som er helt ledige. Av disse er 198 under 30 år. Dette gir en ledighet blant unge på cirka 40 prosent.

– Situasjonen for ungdom er på arbeidsmarkedet svært krevende, og krisa gjør at det å få seg sommerjobb for ungdom blir enda vanskeligere. Allikevel er det særlig en næring som denne sommeren vil få større behov for å rekruttere ungdom. Langt færre av de opptil 18.000 gjestearbeiderne i landbruket vil komme på grunn av faren for importsmitte. Flere ungdom kan i sommer få sin første arbeidserfaring med det viktige arbeidet med planter og dyr dersom et systematisk rekrutteringsopplegg og opplæringstilbud blir organisert og gjennomført i tide, sier stortingsrepresentant for Oppland og Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud.

– Trenger folk

Arbeiderpartiet vil nå sikre en systematisk kopling mellom NAV, landbruket, fylkeskommunene med videregående skoler og studenter.

– Når næringen trenger flere tusen hender i arbeid, og mange tusen ungdom mangler sommerjobb, må det handles kraftfullt og tidsnok, sier hun.

Aaserud opplyser at de vil fremme at Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for at NAV og faglagene i landbruket sammen utarbeider et systematisk opplegg rettet inn mot studenter og videregående skoler som sikrer rekruttering og opplæring av ungdom til sommerjobber innenfor landbruket.