– Småbruk kan få en ny vår med grønn framtid

Styringsgruppa for prosjekt Plussbruk i Gjøvikregionen består av f.v. Ingun Revhaug, Gunn Mari Rusten, Julie Sigstad, Anne Duenger og Anders Olsen. Her er de samlet på tunet på Sigstad Gård i Biri.

Styringsgruppa for prosjekt Plussbruk i Gjøvikregionen består av f.v. Ingun Revhaug, Gunn Mari Rusten, Julie Sigstad, Anne Duenger og Anders Olsen. Her er de samlet på tunet på Sigstad Gård i Biri. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Nå skal småbrukene i Gjøvikregionen kartlegges med sikte på næringsutvikling.

DEL

5. mars sender Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Søndre Land kommuner ut 2100 brev til eiere av små landbrukseiendommer. Hensikten er å kartlegge hvordan arealer og bygninger utnyttes per i dag, hvilke kompetanse som knytter seg til eiendommene og om eierne har ønsker om å bruke ressursene til ny næringsutvikling.

Næringsutvikling

– Det aller meste av jorda på små landbrukseiendommer i vårt distrikt er i drift enten ved at eieren driver jorda selv eller leier den bort. Det vi vet mindre om er hvordan bygninger og utmark utnyttes. Det er også en del landbrukseiendommer uten egen jordbruksproduksjon, som ikke søker om produksjonstilskudd. Målet med kartleggingen, der eierne av små landbrukseiendommer inviteres til å delta i en webbasert undersøkelse, er å stimulere til næringsutvikling og økt sysselsetting i landbruket.

Det sier medlemmene av styringsgruppa for prosjekt Plussbruk i Gjøvikregionen, som har fått økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oppland. Styringsgruppa ledes av Gunn Mari Rusten hos prosjekteier Gjøvikregionen Utvikling. Prosjektleder er Anne Duenger ved landbrukskontoret i Gjøvik kommune. Øvrige medlemmer av styringsgruppa er Ingun Revhaug, landbrukssjef i Gjøvik, Anders Olsen, landbruksrådgiver i Vestre Toten, og næringsrepresentant Julie Sigstad fra Biri.

– Ønsker svar

Med «små landbrukseiendommer» menes i denne sammenhengen eiendommer med 5 til 35 dekar fulldyrket jord. Også eiere av større landbrukseiendommer i de fire kommunene kan svare på undersøkelsen, som er lagt ut åpent på Gjøvik kommunes hjemmesider med svarfrist 23. mars. Nordre Land er også en del av Gjøvikregionen, men har takket nei til å delta.

– Gjennom prosjektet er vi på jakt etter svar fra alle typer eiere av små landbrukseiendommer. Både de som selv driver og bor på eiendommene sine, de som har ønsker om ny næringsbasert utvikling og de som heller kan tenke seg å stille ressursene til disposisjon for andre, sier styringsgruppemedlemmene.

Besøk og opplevelser

Svarene skal foreligge i løpet av juni år, i form av en prosjektrapport. I neste omgang er det Gjøvikregionen Utviklings og de lokale landbrukskontorenes ambisjon å bistå interesserte småbrukseiere med å utvikle ideer, etablere nettverk og skape ny næring alene eller sammen med andre.

– Samtidig som matproduksjonen går i retning av færre og større enheter med mer teknologiske og effektive driftsformer, åpner det grønne skiftet for nye muligheter for de små enhetene. Det være seg å ta i bruk tomme gardsbygninger til besøksnæring, som opplevelser og småskala matproduksjon. Gamle mat- og handverkstradisjoner er i vinden med kurs for folk som vil lære, og turister vil gjerne ha opplevelser knyttet til mat og overnatting. Ved å kartlegge og sette i system er det mulig å skape nye næringsaktiviteter knyttet til slike eiendommer, sier representantene for prosjekt Plussbruk i Gjøvikregionen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken