Valdres får prioritet ved fordeling av landbruksstøtte

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen har instruert Innovasjon Norge.

DEL

«I Regionalt næringsprogram er det vedtatt at prosjekter fra kommuner/regioner med særskilte utfordringer prioriteres. I denne programperioden gjelder dette Trysil, Engerdal og samtlige Valdreskommuner», skriver Fylkesmannen i Innlandet i årets oppdragsbrev til Innovasjon Norge Innlandet.

Fylkesmannen sender hvert år signaler til Innovasjon Norge om prioritering av støtte til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene). Denne gangen påpekes det at behovet er stort og potten liten.

«Årets prioriteringer gjenspeiler at det er markedsdekning i mange produksjoner, men også at det er et moderniseringsbehov blant eksisterende produsenters driftsapparat. Behovet for å gjøre tilpasninger til endrede klimatiske forhold gjenspeiles også i signalene», refererer Fylkesmannen i en nyhetsmelding.

Valdres, Trysil og Engerdal skal gis fortrinn når omsøkte prosjekter ellers er like.

«Prosjekter innen planteproduksjon for salg sidestilles i prioritet med søknader innen grovfôrbaserte husdyrproduksjoner og all økologisk produksjon fra disse kommunene», bemerkes det i oppdragsbrevet.

Lokalmat, landbruksbasert reiseliv, «Inn på tunet», bioenergi og bruk av trematerialer i bygg trekkes fram som områder der det ønskes flere prosjekter. Ellers er fornying av 15–30-kyrsfjøs blant det som prioriteres når årets investeringsvirkemidler i landbruket fordeles.

«På grunn av markedssituasjonen og -utsiktene for mjølk og storfekjøtt er modernisering av mindre og mellomstore mjølkeproduksjonsbruk (inkl. ombygging til løsdrift) prioritert foran nyetableringer og større utvidelser», skriver Fylkesmannen.

Artikkeltags