– Det er en billig forsikring å anskaffe brannslokkingsutstyr i treskeren og halmpressa, sier Pål Arne Oulie, styreleder i Landbrukets brannvernkomité. Hadelendingen påpeker at brannslokkingsutstyr ofte følger med skurtreskere, men at det ofte ikke er standardutstyr på halvpresser. Han anbefaler uansett bøndene å sjekke at de har slokkeutstyret klart begge steder.

– Det kan fort bli varmgang i halmpressa når man driver med innhøsting. Hvis uhellet er ute og det skulle bli tilløp til brann, kan den være lett å håndtere hvis man har slokkeutstyr for hånden. I motsatt fall kan brannen komme ut av kontroll og få alvorlige følger, sier Oulie.

 

Han anbefaler også bøndene å fylle gjødselvognene sine med vann og ha dem lett tilgjengelige.

– Er dette råd som Landbrukets brannvernkomité pleier å gi hvert år?

– Nei, men i år er det ekstremt tørt mange steder i landet. Selv om mange har hatt litt nedbør de siste dagene, er det fortsatt stor brannfare mange steder, sier Oulie.

Et annet godt råd fra styrelederen i brannvernkomiteen er å ha en brannpisk i nærheten. Det er et effektivt og viktig verktøy for å slokke gress og lyngbrann.

– Husk å ha oppladet mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr tilgjengelig for raskt å kunne varsle brannvesenet på 110, tilføyer han.

Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.