– Utmarka må være til for både dyr og folk

Artikkelen er over 2 år gammel

Per Idar Vingebakken i Østre Toten beitelag forstår at folk kan være redde for å ferdes i utmark der det finnes ammekyr, men presiserer at angrep hører til sjeldenhetene.