Land-kommunene etablerer felles luftveisklinikk

Det tidligere legesenteret på Odnes vaskes nå ned for å gjøre nytte som luftveisklinikk for innbyggere i Nordre Land og Søndre Land.