Gå til sidens hovedinnhold

Fikk redusert straff for Land-drapet

Artikkelen er over 3 år gammel

Eidsivating lagmannsrett har dømt Odd Raymond Olsen til fengsel i 17 år for drapet på Nils Olav Bakken fra Dokka.

Den medtiltalte ekskjæresten hans er dømt til to års fengsel for grov kroppskrenkelse. Hennes sønn er dømt til fem års fengsel for grov kroppsskade med dødsfølge.

Aktors påstand var 20 års fengsel for Olsen (36), slik han ble dømt til i Gjøvik tingrett. For kvinnen (45) mente aktor at ett år var passende, etter at juryen frikjente henne og sønnen for den egentlige tiltalen om drap. For sønnen (21) nedla aktor påstand om fengsel i sju år.

«Ved straffutmålingen har lagmannsretten, for alle de siktede, i skjerpende retning lagt vekt på at de deltok i en privat rettshåndhevelse. Bakken skulle bankes opp som hevn for et angivelig overgrep begått mot (en nærstående av de tiltalte). Da de kom opp til Veståsen ble Bakken overfalt uten foranledning av de tre siktede i fellesskap. På grunn av de forhold som er nevnt tidligere må Bakken i denne situasjonen anses som en forsvarsløs person, og den behandlingen han ble utsatt for må i høyeste grad karakteriseres som mishandling», heter det i dommen fra Eidsivating lagmannsrett.

– Et planlagt drap

Strafferammen for drap er fra 8 til 21 års fengsel. Lagmannsretten har lagt til grunn at drapet i denne saken er begått med overlegg og under særdeles skjerpende omstendigheter. Etter høyesterettspraksis vil straffen da normalt være fra 15 år og oppover.

«I en sak LE-2015-85040 ble en 25 år gammel mann dømt til fengsel i 17 år for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Etter drapshandlingen, som lå tett opp til overlagt drap, parterte domfelte stefaren og tente på liket. Drapet i vår sak er foretatt med overlegg og må anses som mer alvorlig», skriver Eidsivating lagmannsrett.

Lagmannsretten finner at utgangspunktet for straffutmålingen for Olsens del bør være fengsel i 19 år. Han får to år rabatt for sin tilståelse, som har inkludert forklaring om de andres roller.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Bidro til handlingene

Strafferammen for grov kroppsskade med dødsfølge, som 21-åringen dømmes for, er fengsel i inntil ti år.

«I tillegg til handlingene han selv har stått for, har han også medvirket til handlinger Olsen har utført. Lagmannsretten finner at utgangspunktet for straffutmålingen når det gjelder (21-åringen) bør være fengsel i 6 år. Også (21-åringen) har avgitt en tilståelse der han også har beskrevet morens handlinger», skriver retten, men bemerker samtidig at hans forklaringer til politiet «bærer preg av tilpasning».

Strafferammen for grov kroppskrenkelse, som 45-åringen dømmes for, er fengsel i inntil seks år.

«Som nevnt ovenfor er hennes medvirkningsansvar for det som skjedde på Veståsen betydelig. Det er vanskelig å finne rettspraksis som gir veiledning ved straffutmålingen. Hun har gjennom etterforskningen ikke gitt bidrag som var egnet til å oppklare saken. Det er derfor ikke grunnlag for noen strafferabatt», heter det i dommen.

 

Uenig i planlegging

På den ene siden konkluderer lagmannsretten altså med at det – for alle de tiltalte – dreier seg om en privat rettshåndhevelse der Nils Olav Bakken «skulle bankes opp som hevn». På den annen side er retten også kommet fram til at det var en planlagt drapshandling fra hovedmannen Olsens side. Dette kan framstå som en inkonsekvens i dommen slik den er formulert.

– Han har fått en vesentlig lavere straff enn i tingretten. Samtidig er han nå domfelt for overlagt drap noe han er sterkt uenig i. Vi må se på om akkurat det kan gi grunnlag for å anke til Høyesterett, uttaler Olsens forsvarer Marianne Darre-Næss til VG.

I Gjøvik tingrett i sommer innrømmet 36-åringen at han hadde hatt tanker om drap, og at han tok med seg bensinkanna til Veståsen i tilfelle det skulle bli bråk med avdøde. Han sa at han så for seg å fjerne alle bevis; at Bakken skulle bli «helt borte».

Likevel benektet han at det var et overlagt drap, som har strengere strafferamme enn forsettlig. Det holdt han fast ved i ankesaken på Hamar før jul.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Slipper erstatning

21-åringen og hans mor har krav på 399 dagers fradrag i straffen for utholdt varetekt, mens varetektsfradraget for Odd Raymond Olsen er 412 dager.

Retten har funnet at de tiltalte må frifinnes for kravet om oppreisningserstatning, som bistandsadvokat Sigurd Klomsæt stilte på vegne av Nils Olav Bakkens etterlatte bror og søster. De dømmes imidlertid til å dekke det fulle kravet om gravferdsutgiftene på 26.788 kroner.

Nils Olav Bakken (49) ble drept ved Totjernsvegen på Veståsen i Søndre Land natt til lørdag 3. september 2016. Han ble hentet i sitt hjem på Dokka og kjørt dit opp av de tiltalte. Overvåkingsopptak fra Shell Dokka viser at de fylte opp en bensinkanne og aktiverte barnesikringene på bilens bakdører rett før de hentet ham.

Oppe på åsen ble Bakken slått, sparket, knivstukket, dynket i bensin og påtent. Det er fastslått at han fortsatt var i live og bevisst da hovedmannen satte fyr på ham. Obduksjonen viste at han hadde røyk i luftveiene, og hovedmannen har selv opplyst at han så Bakken reise seg opp på kne mens han brant.

Kommentarer til denne saken