Lam døde etter å ha sittet fast i strømgjerde

– Dette er et skrekkens eksempel, sier leder for beitelag.