Som tidligere fast ansatt i Østre Toten kommune på Fjellvoll har jeg sett og opplevd noen omstillinger, ikke alt til det bedre. Jeg har ikke jobba i pleia der, men i kjøkkentjenesten i 12 år, men med de oppgavene og gjøremål jeg hadde var jeg også nær beboerne / pleia og har sett og opplevd mangt.

Da jeg begynte der var Fjellvoll et Bo og Servicesenter, men med også sykehjemsavdelinger (2007). Det var mange som trengte mindre pleie da. Slik situasjonen har vært i mange år nå har Fjellvoll blitt mer og mer et sykehjem med behov for mer pleie og hjelp blant beboerne. Mange har bodd der i mange år og det er vel slik i hele samfunnet at jo eldre de blir, mer hjelp har de behov for. Om de kommer inn på en slik plass, stopper ikke alderen opp og de blir ikke sprekere. Fjellvoll har alltid hatt et godt rykte på seg i bygda for å være en god plass for de eldre og ansatte, som også ledelse og administrasjon har gitt uttrykk for før. Skal dere nå ødelegge dette?

På Fjellvoll står beboerne i fokus, de får god pleie fra de ansatte på gulvet, omsorg og ei hand å holde i når det røyner på. Det er også pleie. Alle blir som en familie for beboerne. De ansatte gjør en kjempejobb. Tror mange av oss andre ikke hadde orka en slik hverdag men hoppa av.

Ressursene/penga rår, men det blir ikke mindre å gjøre i pleie og omsorg av den grunn. Etter nedleggelse av Balke og Kapp har mange beboere måtte flytte flere ganger og noen må kanskje gjøre det igjen. Det er ikke slik det skal være. Skjønner godt at Labo må fylles opp, men gjør det på en mer skånsom måte. Våre gamle er ikke pakkepost som har blitt liggende på terminal 1 Balke, så terminal 2 Kapp, så terminal 3 Fjellvoll og så endelig til mottaker Labo. De er de svakeste i samfunnet, som aldri klager og ikke orker å ta opp kampen. De er ute etter pleie, trygghet og omsorg sine siste år på denne jord. (Får det på Labo også, men de er ikke pakkepost).

Med de forslag til omorganisering og nedbemanning av Fjellvoll slik administrasjon/ledelse har tenkt, så blir dette feil i mine øyne og mange andre også som heller ikke tør (munnkurv) stå fram. Alle må tas med i en slik prosess.

La våre kjære gamle få ro og fred, la Fjellvoll bli som i dag framover.

Håper dere folkevalgte/kommunestyret går mot dette forslag i budsjett, finn penga andre plasser. Da får heller vi andre ta litt mer av kaka for å få budsjettet i havn.

Skjønner også den frustrasjon de ansatte står i. Har de en jobb å gå til om noen måneder, eller hva. Blir jo provoserende å finne/se utlyste ledige /nye stillinger i kommunen oppi alt dette. Dette kunne ledelse/administrasjonen avventa oppi alt dette. Her kan dere folkevalgte sette foten ned for nyansettelser inntil videre. Tror alt går litt for fort i svinga og på feil grunnlag og i feil rekkefølge. De som skriker høyest får mest, heter det jo.

Ta til vettet finn andre løsninger, tror det også er andre plasser det kan spares.

Ikke lett å være politiker og sette seg inn i alt administrasjonen/ledelse kommer med, men vær litt mer kritiske til det som blir lagt fram.