Nok en gang så er det foreslått nedleggelse av to flotte skoler. Det foreslås igjen å legge ned Redalen, men nå har også Lundstein blitt foreslått nedlagt. De som sitter i posisjon i Gjøvik virker ikke fremmed for å få revet eller lagt ned småskolene på bygda virker det som. Dette er jo egentlig litt merkelig siden vi har en ordfører fra «distriktspartiet».

La oss se litt på argumentene som ofte brukes når det foreslås å legge ned småskolene og få barna inn i storskolen mer sentralt.

Spare penger.Ja, dette er som regel det mest brukte argumentet for å fremme sentralisering, og er også det argumentet som det legges størst vekt på denne gangen. Hvis vi legger ned Redalen og Lundstein så skal vi visstnok spare penger i millionklassen, og det trues også med at hvis vi ikke legger ned disse skolene så vil Gjøvik kommune snart havne på ROBEK-lista.

Å samle flere hoder innenfor ett tak gjør at man sparer penger på bygningsvedlikehold, renhold, personale og alt som trengs for å drifte en skole og et bygg. Så ja, at man sparer penger på å legge ned disse skolene, det gjør man nok.

Men det er mye forskning som viser at mindre skolemiljø også har mye positivt ved seg. Mange foreldre velger å la barna sine gå på en liten skole nettopp av denne grunn. Vi i Rødt tenker også at ved å heller satse på bygda i stedet for å legge ned så ville man fått en utvikling rundt disse skolene som ville ført til økt tilflytning. Redalen skole for eksempel har kapasitet til å doble dagens elevtall. Tenk hvis kommunen kunne bygd leie-for-eie i Redalen i stedet for på Kopperud, som et eksempel. Kanskje dette kunne gitt kommunen noen sårt tiltrengte skattekroner i kassa. Rundt Lundstein er det heldigvis en økt tilflytning, og det å legge ned skolen her henger ikke på greip, da denne skolen er meget gunstig plassert.

Bedre fagmiljø. Dette er også et klassisk argument for politikere som jobber for sentralisering av tjenester. Nå er det faktisk ikke sånn at man automatisk får et bedre fagmiljø ved å samle mange fagfolk under samme tak. Ved en så stor skole som det blir på Biri (snaut 400 elever), så vil det bli vanskeligere for lærerne å gi like god faglig oppfølging som man får ved en mindre skole. Med klassestørrelser på inntil 50 elever, så sier det seg selv at det ikke er så lett å se enkeltmennesket som ved en klasse med 10–15 elever.

Det trekkes også inn som et argument at man vil ha større tilstedeværelse av helsesykepleier, PPT, samt personer med miljøfaglig kompetanse ved storskoler. Her mener vi igjen argumentet ikke holder mål. Det vil nok fortsatt bare være snakk om 1 stilling som helsesykepleier, og 1 eller 2 miljøarbeidere ved en slik skole. I stedet kunne man heller investert i økt tilstedeværelse på de mindre skolene av slike fagpersoner. Ved en så stor skole så er faren stor for at mange barn som trenger tettere oppfølging blir borte i mengden. Et samarbeid mellom skolene burde være en enkel måte å løse problemet med å dekke kompetansekravet blant ansatte på.

Vi mener også at det er veldig nyttig med småskoler med tanke på smittevern. Det er ikke uten grunn at både Lundstein og Redalen klarte seg godt under pandemien. Og ja, det kommer nok flere pandemier.

Så hva mener vi bør gjøres?

Forslaget om at elevene på Redalen skole skal overføres til Skrinnhagen allerede høsten 2023 og deretter overføres til nye Biri skole i 2024, må skrotes. Dette vil være et stort uromoment både for lærere, elever og foreldrene.

Redalen er en skole med god bygningskvalitet, men som trenger vedlikehold. Dette vedlikeholdet mener vi skolen skal få. Per nå så gjøres mye av vedlikeholdet/oppgraderinger på dugnad, noe som igjen viser hvor lite bygda er blitt satset på de siste årene.

Det foregår mye annen aktivitet i området i og rundt skolen på Redalen. Legger man ned skolen så har man også lagt ned idrettslaget, juba, saniteten og masse annet som foregår der. Dette vil vi unngå.

Lundstein skole er en tilnærmet ny skole. Dette er en skole med høy grad av trivsel og som er logisk plassert med tanke på bebyggelse. Det er en befolkningsvekst rundt Lundstein, og vi mener at å legge ned denne skolen er helt meningsløst. Vi vil at skolen skal bestå.

Vi har også et miljøperspektiv i dette, da ved å legge ned Redalen og Lundstein vil føre til økt trafikk i Biri sentrum samt inn mot sentrum i Gjøvik, og dette vil vi unngå.

Rødt Gjøvik skal jobbe for å bevare disse skolene. Så får vi bare håpe at de andre partiene er med oss på dette!