Pandemien har gjort det spesielt tydelig at vi har en deltidskrise i helsevesenet vårt. Fagforbundet Innlandet mener det er på tide at helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helsearbeidere får tilbud om 100 prosent stilling.

Den store andelen deltid kan ha forsterket krisa og bidratt til å spre smitte. Deltidsansatte jobber ofte ved flere institusjoner og jakter ekstravakter for å få ei lønn å leve av. Vi vet at ansatte dessverre var blant dem som tok med seg smitte til ulike sykehjem under koronakrisa, men skylda for det ligger ikke hos dem.

Deltidskrisa i helsesektoren er politikernes ansvar. Fagforbundet har i lang tid jobbet for at dagens deltidsregime erstattes med heltidskultur. Det kan bidra til at vi sikrer oss bedre mot nye pandemier, men først og fremst vil det gi pasienter og ansatte tryggere rammer og et bedre tilbud.

Siden mars 2019 har det blitt utlyst 885 stillinger for helsefagarbeidere i Innlandet, og av disse var det 80 prosent deltidsstillinger.

I hele Norge var hver femte utlyste stilling på under 20 prosent. Det sier seg selv at en enkelt arbeidsdag i uka ikke er noe å leve av, men dessverre får altfor mange nyutdanna helsefagarbeider kun tilbud om små stillinger.

Vi trenger å utdanne flere til å jobbe i helsesektoren, men da må vi kunne tilby gode framtidsutsikter. Ansatte må få bruke og utvikle sin faglige kompetanse i en hel og fast stilling, slik at de kan se og lære av hvordan pasienten reagerer på pleien som blir gitt.

Å skape heltidskultur handler ikke minst om å gi pasientene økt trygghet. La de få vite at det kommer et kjent fjes inn døra, en som kjenner godt til deg og dine behov.

Vi ønsker oss en heltidskultur i kommunene våre. Mer enn ni av ti av folket (92 prosent) mener ansatte i eldreomsorgen fortjener hele stillinger, viser en fersk måling analyseinstituttet Sentio har gjennomført for Fagforbundet.

Det er på høy tid at vi tilbyr unge, nyutdanna helsearbeidere trua på et langt arbeidsliv. Brukerne av helsetjenestene våre fortjener det beste vi har å tilby, nemlig personell som er der for dem hundre prosent.