I høst lanserte NHO Næringslivets perspektivmelding. Der pekte vi på ti utviklingstrekk som har hatt og vil få betydning for samfunnet og arbeidslivet vårt. Et av disse er likestilling. Kvinners inntog i arbeidslivet resulterte i en økning i BNP per innbygger på 20 prosent. Det er like mye som hele velstandsøkningen i Fastlands-Norge de siste 15 åra. Men selv om vi har kommet langt med likestilling, er vi ikke i mål. Et eksempel på det er at sju av ti ledere i næringslivet er menn.

Om vi skal få flere kvinner som toppledere, må vi først ha et større utvalg av kvinner på mellomledernivå. Det er fra dette nivået rekrutteringen til toppnivået skjer. Gode forbilder er også viktig. For eksempel har vi i reiselivsbransjen mange kvinnelige ledere, noe som gjør det lettere for andre kvinner å ta på seg en topplederjobb i den bransjen. I industrien er det motsatt. Der er det færre kvinnelige toppledere.

Et annet moment er fødselspermisjon. Dette er et viktig velferdsgode som vi bruker fellesskapets ressurser på. Da må vi bruke dem på en måte som både sikrer at barna har en foredler hjemme hos seg det første året, og som sikrer at både menn og kvinner har like muligheter i arbeidslivet. Kritikerne mener familiene selv må få råde over en større andel av foreldrepermisjonen. Det er både LO og NHO uenige i. Likestilling starter i hjemmet. De valg man tar danner mønstre for karrieren.

I NHO Innlandet har vi 2100 medlemsbedrifter som representerer 31.000 årsverk. Blant de finnes det et hav av dyktige kvinnelige talent. Mange av våre bedrifter blir også ledet av dyktige kvinnelige ledere, og flere har dyktige kvinner i andre nøkkelroller. Spørsmålet er, hvordan dagens kvinnelige ledere kan få enda flere dyktige kvinnelige kollegaer på ledernivå?

For det første må enda flere kvinner våge å se seg selv i en lederrolle. Er du kvinne og lurer på om du skal ta en lederjobb, så er mitt soleklare råd til deg: Ta utfordringa på strak arm! Det er utrolig givende og faglig utfordrende, å lede en bedrift eller en organisasjon. 

Deretter vil jeg oppfordre bedriftsledere og bedriftseiere til å se seg om i bedriften om det er dyktige kvinner som de kan løfte opp og fram. Se deg ut hvem det kan være, og legg en plan for hvordan hun kan få en innholdsrik og god lederrolle i bedriften. Kanskje kan nettopp du være en nyttig mentor? Still opp, lytt og gi konstruktive råd. Kvinnelige ledere må også stille opp og være tilgjengelige for nye generasjoner potensielle kvinnelege ledere.

Den siste oppfordringa går til hver og en av oss: Vi må heie på de dyktige kvinnene som tar lederoppgaver. De skal vite at det er et lag av ledere som følger dem og vil dem vel. Det finnes ikke en eneste rolle som ikke kan fylles av en kvinne. Det må alle som rekrutterer ledere tenke på når de blar gjennom CV-bunken neste gang en lederrolle skal fylles.

Til slutt: Gratulerer med dagen!