En liten oppfordring fra en bleikfeit mann midt i livet: Tidligere i denne valgkampen har mange rost ungdomskandidatene og ungdomspartiene for god aktivitet og innsats i valgkampen. Velfortjent!

Nå er stemmene avgitt, og i fylkestinget - og kommunestyrene rundt om i det ganske land har det kommet inn nye og unge folk. Flinke, dyktige og lovende mennesker. Da må rosen fra valgkampen huskes!

Kan de litt mer etablerte lokalpolitikerne gjøre en skikkelig jobb med å inkludere dem, ta de på alvor og på den måten bidra til en god fremtid for kommunene våre?

Ja, det kan være de kommer med vel spenstige forslag. Og det kan komme uttalelser fra talerstoler rundt om som virker rart på de som har (altfor) mange år bak seg i fylkes- og kommunepolitikk. Noen kan og komme på å foreslå ting gjennom pressen som ikke er helt avklart med partigruppa... Men kan det vises storsinn? Kan det vises støtte? Kan man tørre å heie de frem?

For 25 år siden kom jeg selv inn i kommunestyrepolitikken med en holdning som for enkelte virket eplekjekk og vel tøff i trynet. Men til tross for dette, så ble jeg vist stor tillit av både eget parti og andre i kommunestyret i Tønsberg. De tok sjansen på denne kroppen her, til tross for at undertegnede ikke hadde et snev av kommunepolitisk erfaring. Jeg ble fremsnakket, og fikk interessante verv i min daværende kommune. Det ble en kjempeinspirasjon til å fortsette som politisk aktiv.

Vær den i kommunestyret som bejubler ungt engasjement! Ikke bare til glede og nytte for vedkommende, men også fordi det handler om rekrutteringen til partiene og demokratiet. Når man ser valgdeltakelsen, så må vi alle skjønne at denne delen er viktig!

En siste oppfordring: Det er også høyst sannsynlig valgt inn unge og nye folk fra andre partier enn det du selv representerer. Ikke riv disse ned. Vær med på å bygge dem opp og. Vær raus! Det tjener hele lokalsamfunnet på!