Hvorfor meie ned alle de vakre blomstene som er mat for homler, bier og lignende. Er det ikke ropt et stort varsko om at insektene våre blir utryddet? Og er ikke blomstrende grøftekanter vakkert når de står i all sin blomsterprakt?

Nei, noen har tydeligvis bestemt at det skal ligge hauger med nedslåtte, visne blomter og planter i grøfter og veibanen. Det er så pent så.

Rydd heller kryss der det er uoversiktlig.