I forbindelse med at KrF har blitt et regjeringsparti og derigjennom har fått en viss innflytelse på den nye regjeringsplattformen, har en del kvinner – tilsynelatende tilhørende venstresiden – protestert heftig fordi de frykter en innskrenkning av kvinners rettigheter i forhold til selvbestemt abort. Det snakkes om «kirkens mørkemenn» og «gufs fra fortiden» som om en mindre endring i abortloven vil skru tiden mange år tilbake. Disse kvinnene er selvfølgelig i sin rett til å protestere, men: Det som aldri slutter å undre og opprøre meg er at det så å si aldri kommer verken reaksjoner eller protester fra venstresidens kvinner når det gjelder å stå opp for rettighetene til alle innvandrerkvinner og jenter som her i Norge har en hverdag uten den personlige friheten de har krav på.

En forskningsrapport fra IMDI slår fast at tre av fem jenter med somalisk bakgrunn sjelden får lov å være sammen med venner på fritiden. Det viser seg også at jenter som bruker hijab, er utsatt for sterkere sosial kontroll enn de som ikke bærer det. Dette er bare et par eksempler, og det fins selvfølgelig langt alvorligere «overgrep», som tvangsekteskap, barneekteskap og omskjæring.

Dette er temaer som jeg via mitt arbeid i UDI dessverre har fått en del kjennskap til.

Sjelden ser en at kvinnelige aktivister eller politikere på ytterste venstre fløy lar seg opprøre over alle overgrep disse kvinnene utsettes for. Når skal «rødhettene» stille seg opp på rad foran en moske og demonstrere overfor mennene som ankommer fredagsbønnen?

Er det ikke på tide at ikke bare kristne verdier utfordres; det er nok garantert like mange «mørkemenn» som frekventerer moskeene. Vi skylder kvinner i muslimske miljøer å stille opp for dem, og det gjør vi ikke ved stilltiende å akseptere noe av deres kultur som i vårt moderne samfunn absolutt er et «gufs fra fortiden».