Hun er en av sju kvinner i kommunestyret: – Jeg synes det er trist at vi ikke er flere

Kvinneandelen i kommunestyrene varierer mye. I Søndre Land er kvinneandelen i kommunens øverste politiske organ på bare 28 prosent.