Et av de temaene som diskuteres mest både i valgkamper og ellers er integrering av flyktninger og asylsøkere som kommer til landet og distriktet vårt. Det har lett for å bli fokus på det som ikke fungerer, men vi har lyst til å fokusere på noe som virkelig fungerer og er en positiv arena for innvandrerkvinner. Det er et prosjekt som heter Kvinner Ut som er regi av Bygdekvinnelag, Røde Kors og andre frivillige organisasjoner.Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var i juni på besøk på et av disse prosjektene i regi av Ringsaker Bygdekvinnelag, Røde Kors og Frivillighetssentralen. Prosjektets formål er å skape gode møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinners deltagelse i lokalsamfunnet.Selve prosjektet går ut på at deltakerne i prosjektet er med og sår grønnsaker og blomster. Alt dette følges ukentlig fram til det høstes når den tiden kommer. Her er det mye læring for mange samtidig som mat er noe alle har et forhold til.Innlandet KrF heier på slike prosjekter. For det første er det mye frivillighet som bidrar inn i integreringsarbeidet, og for det andre lærer de som er med på prosjektet både hvordan man dyrker de forskjellige grønnsakene, de lærer norsk og de får et sosialt nettverk .Vi er opptatt av å heie på det integreringsarbeidet som fungerer. Det er nok av norske politikere som reiser til andreland og kommer hjem og forteller hvor mislykket integreringsarbeidet er. Her har vi ett eksempel hvor godt dette arbeidet funger. Heldigvis er ikke dette det eneste eksempelet. Det er viktig å framsnakke det som fungerer godt.