På Likelønnsdagen den 17. november markerer vi at kvinner i teorien jobber gratis resten av året. Kvinner tjener fremdeles bare 87,9 prosent av en gjennomsnittlig mannsinntekt. Omregnet til dager i året får vi likelønnsdagen 17. november. Forskjellene blir mindre, men utviklingen går for sakte. Med dette tempoet tar det 50 år før vi er likestilte.

Det er urettferdig at kvinner og menn, i yrker med lik verdi, skal tjene ulikt. Det skaper en ulikhet i samfunnet som følger oss hele livet. Fra vi blir tilllagt myke verdier i barndommen, veiledet inn mot omsorgsyrker, er borte fra jobb når vi får barn og det følger oss inn i alderdommen når vi har tjent mindre og får lavere pensjon.

Vi vil ha muligheten til å forsørge oss selv, barna våre, familien vår. Mange har ikke råd til samlivsbrudd, fordi de er økonomisk avhengige av andre. Det er ikke et fritt liv.

Når det viktige ikke kan måles, blir det som kan måles viktig. En sosialarbeider med treårig høyere utdanning tjener betydelig lavere enn en ingeniør i hos samme arbeidsgiver. Noen mener at lønnsforskjellene kommer av at kvinnedominerte yrker ikke produserer verdier, men omsorgsyrker sparer samfunnet for milliarder i året.

FOs medlemmer løser sosiale problemer før de utvikler seg til alvorlige helseplager, de forebygger at ungdom dropper ut og blir avhengige av det offentlige eller sørger for at arbeidsledige kommer seg tilbake i arbeid og bidrar til fellesskapet. De produserer verdier for samfunnet. Likevel blir de verdsatt mindre, ved at de lønnes mindre.

Hadde vi droppet å gå på jobb i dag ville samfunnet stoppet opp. Samfunnet er avhengige av kvinnedominerte yrker. Det er et samfunnsproblem at de som bygger samfunnet, ved å bygge opp mennesker og bygge ned forskjeller, lønnes mindre.

Dette gjelder ikke bare lavtlønnsyrker, men de fleste yrker, sektorer og bransjer. Hvorfor har Norge, som er et av verdens mest likestilte land, et så tradisjonelt arbeidsliv, med så store lønnsforskjeller? Vi kaller det verdsettingsdiskriminering.

Kampen for likelønn er en kamp for likestilling. Det er en kamp for at døtrene våre skal ha de samme mulighetene som guttene de vokser opp med. Skal vi godta at de når pensjonsalder før vi får reell likestilling i Norge?

Dette er ikke en klagesang, det er et kamprop! Bruk stemmen din, om du mener at kvinnedominerte og mannsdominerte yrker er like mye verdt. Snakk med kollegaen din eller niesen din om hvor verdifulle de er for samfunnet. Delta i debatten og bruk #HunJobberGratis når du snakker om likelønn. Meld deg inn i en fagforening som jobber for lik lønn for arbeid av lik verdi.

I dag markerer vi likelønnsdagen, fordi vi en dag håper å slippe.