Kvinnene styrer kulturen i Vestoppland: – Tja, kanskje vi simpelthen er best?

Mens det stort sett er karene som trekker i kulturtrådene i de største nabokommunene, er 9 av 13 kultursjefer i Vestoppland kvinner. Det finnes ingen klar årsak.