Visste du at selv om 50 til 80 prosent av verdens matproduksjon gjøres av kvinner, eier de under 10 prosent av jorda matproduksjonen foregår på. Eller at 70 prosent av de 1,3 milliarder menneskene som lever i fattigdom, er kvinner? Og at 80 prosent av de som flykter på grunn av klimarelaterte katastrofer og endringer rundt om i verden, er kvinner og jenter?

Det er kvinner og jenter som opplever de største konsekvensene av klimakrisa fordi krisa i seg selv forsterker de eksisterende kjønnsforskjellene og dermed setter kvinners liv og levebrød i fare. Over hele verden er kvinner mer avhengig av, men har mindre tilgang til naturressurser, og har ofte et uforholdsmessig ansvar for å sikre vann, mat og drivstoff.

Likestillingskampen er definitivt ikke over, og den har svært stor betydning for både bærekraft og klimakamp. Derfor er også å se likestilling i sammenheng med klimakrise og reduksjon av katastroferisiko en av våre største globale utfordringer og viktigste jobber fremover.

Derfor tar SV til orde for å drive global handling og investering med fokus på finansiering av kjønnsrettferdige klimaløsninger, øke kvinnelig lederskap i den grønne økonomien og bygge på kvinners motstandskraft mot klimapåvirkning og katastrofer. For uten kvinnekamp har vi ingen reell klimakamp.