Gjøvik tingrett avviste i forrige uke krav fra i alt seks banker på en million kroner mot en mann fra Vestoppland.

Mannen fikk krav på forbrukslån han ikke kjente til. Mannens tidligere samboer har innrømmet at hun tok opp lånene med hans bank-ID, skriver Dagbladet.

Tingretten sier at han har blitt utsatt for grovt økonomisk utroskap, og at han ikke kan holdes ansvarlig for misbruk av kodebrikke.

Oslo tingrett dømte fredag en 36 år gammel mann fra Romerike til tre års fengsel for omfattende lånebedragerier, de fleste i navnene og identitetene til fire andre menn.

I denne dommen blir erstatningskravene rettet mot den dømte 36-åringen selv, ikke til personene som har fått misbrukt sin ID. 36-åringen er dømt for 108 bedrageriforhold til om lag 12 millioner kroner mot et tredvetalls banker. I tillegg omfatter dommen 90 forsøk på å få utbetalt ytterligere 15 millioner.

Komplett Bank tapte nylig et krav i Kongsberg og Eiker tingrett på 119.000 kroner mot en kvinne som ikke visste at lån var tatt opp i hennes navn, men har anket saken til høyere rettsinstans.

Kvinnens tidligere samboer har innrømmet ID-tyverier, og er dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri og misbruk av identitet.