Kvinne krever erstatning av Gjøvik kommune – kravet har økt til 1,7 millioner kroner

Erstatningsbeløpet i rettssaken mot Gjøvik kommune har økt til 1,7 millioner kroner.