Jeg registrerer at NHO påberoper seg at det er gjort et kvantesprang i utbyggingen av bredbånd. Jeg regner med at NHO er klar over at et kvantesprang er definert som den absolutt minste målbare bevegelse. Ergo, utbyggingen av bredbånd står på stedet hvil.