Gå til sidens hovedinnhold

Kutt etter kutt gir ikke Innlandet vekst, Erna Solberg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nok en gang taper Innlandet på Høyreregjeringens statsbudsjett. Åtte år med Erna Solberg & Co har blitt åtte år med tapte muligheter for Innlandet. Høyres prat om «Vi tror på Innlandet» er nettopp dét – prat. Handlekraft og politikk for vekst, utvikling og arbeidsplasser er fraværende.

Statsbudsjettets «gave» til det tvangssammenslåtte Innlandet fylke, er et kutt på 100 millioner kroner. Så mye mindre skal fylkeskommunen i Innlandet levere videregående skoler, veier, kollektivtjenester, tannhelse, kultur, næringsutvikling, bredbånd og folkehelse for neste år. Kuttet kommer på toppen av kutt etter kutt som Erna Solbergs regjering har påført Innlandet siden 2013.

Med mindre penger, kan ikke fylket rehabilitere skoler på samme måte som før. Det betyr færre oppdrag til byggebransjen. Vi kan ikke oppruste fylkesveiene som før. Det betyr færre oppdrag til anleggsbransjen. Vi kan ikke bygge ut bredbånd like raskt som vi ønsker. Færre oppdrag der også. Arbeidsplasser og bedrifter som lever av å levere til fylkeskommunen, taper på Høyres stadige kutt. Resultatet er færre muligheter, ikke flere.

Gapet er enormt mellom Høyres store ord, og politikken de faktisk leverer. Da Hedmark og Oppland skulle bli Innlandet, inviterte Høyre til «sammenslåingsdugnad» - men stilte kun opp med vedtaket og en startsum for å få i gang arbeidet. De ca 70 millioner kronene som regjeringa ikke dekker av sammenslåingskostnadene, er det innbyggerne i vår region som må ta seg av. Resultatet er mindre penger til skoler, veier, næringsutvikling, kultur - og dårligere muligheter for å skape vekst og utvikling. Nå må pengene i stedet brukes på å betale regningen som Høyre har løpt fra.

Høyres har gjennom 7 år fratatt Innlandet store summer i regionale utviklingsmidler – penger som tidligere bl.a. finansierte kommunale næringsfond og skapte lokale arbeidsplasser. Rammeoverføringer har blitt sterkt strammet inn, og nye regjeringsbestemte fordelingsnøkler har gitt svekket økonomi i Innlandet. Høyres ord om «Muligheter for Innlandet» er redusert til festtaler. Men festtaler alene gir hverken flere arbeidsplasser, mer vekst, bedre skoler eller opprustede veier.

Høyreregjeringas forslag til statsbudsjett for 2021 er like trøstesløs lesning for Innlandet som vi er vant til. Det er ingen friske midler til veivedlikehold eller til å hente inn etterslepet på vei. Det er ingen avklaring rundt merkostnadene knyttet til Covid-19. Det er ingen løsning på hvordan regjeringen skal finansiere sin egen tvangsreform inkludert de nye fylkeskommunale oppgavene. Det kommer ingen statlige finansieringsfond som gir Innlandet mulighetene vi ber om for å realisere tusenvis av nye arbeidsplasser knyttet til fornybare ressurser fra skog og jord.

Konkrete lovnader fra Høyres folk om å få inn for eksempel Peer Gynt-stevnet i statsbudsjettet igjen er ikke å finne noe sted. Midlene til bredbåndsutbygging er omtrent halvert sammenlignet med 2020 – til tross for at vi nå ser hvor viktig infrastruktur er uansett hvor folk bor. De om lag 100 nye arbeidsplassene som skulle komme ved realiseringen av en ny fabrikk for resirkulering av trevirke i Innlandet – de kommer ikke. Fordi uten penger, ingen fabrikk – eller arbeidsplasser.

Det er rett og slett ingenting i statsbudsjettet som bidrar til å skape de mulighetene som Høyre snakker om. I stedet er det kutt etter kutt.

Men kutt etter kutt gir ikke vekst, Erna Solberg. Høyre fratar oss i Innlandet muligheter, i stedet for å hjelpe oss med å realisere dem. Ved stortingsvalget om et år må vi bytte regjering. Her ligger håpet for folk i Innlandet!

Kommentarer til denne saken