PULS-Ditt værested er svært glade og takknemlige for at døtrene Eva og Helene Magnus har funnet frem og vil stille ut bildene til Oscar Emil Schiøtz Magnus (1919-2010). Du har også mulighet til å kjøpe disse flotte bildene, og all inntektene går da uavkortet til PULS-Ditt værested, Frelsesarmeen Gjøvik.

Oscar Magnus var det vi kan kalle en hobbymaler. Han hadde evner i mange retninger, men maling var den aktiviteten han brukte aller mest tid på mot slutten av livet. Da det ble vanskelig å gå og stå, kunne han fortsatt male og lese. Disse aktivitetene var viktige når mye annet ikke var mulig å gjøre som før. Det finnes tegninger og malerier fra han var 16 år, og han malte av og til gjennom yrkeslivet. Det meste gjorde han etter at han ble pensjonist.

Oscar Magnus skulle bli arkitekt, var tatt opp på NTH, og hadde murerpraksis på et bygg i Oslo den 9.april 1940. Krigen forandret livet og planene. Opplevelsene fra kampene i Gudbrandsdalen og senere i Oslo, fengsling, opphold på Møllergata 19 og senere Grini, førte til at han valgte en annen utdanningsvei. Han var skremt over hvor dårlig Norges beredskap var, og mente at «dette ikke måtte skje igjen». Han tok derfor en offisersutdanning og arbeidet i forsvaret resten av livet.

Oscar Magnus var en mester i å kopiere både tegninger og malerier. Hobbyrommet i kjelleren var fullt av bilder. Han likte at familie og venner plukket ut bilder og fotografier de ville at han skulle male. Han var alltid usikker på om han ville klare det, men det gjorde han. De store mestrene var han særlig glad i, og han kopierte dem gjerne, som Harriet Backer, Munch, Sørensen, Zorn, Tidemann og Gude og andre eldre kunstnere. Han leste om kunstnernes liv og var glad i å gå på utstillinger Bilder han malte etter fotografier skapte ekstra fine minner for de som kjenner bildenes historie.

Som pensjonist var han en aktiv deltaker i Asker maleklubb, et hyggelig og stimulerende treffsted, hvor de også hadde årlige utstillinger. Oscar Magnus var også meget habil når det gjaldt treskjæring. Han laget møbler etter tegninger eller modeller; rokokostoler, vitrineskap, kiste og Krognæsmøbler med utskjæringer, samt mindre figurer. Kreative uttrykk gjennom bilder eller håndverksarbeid, ga Oscar Magnus glede og mening. Han utfordret seg selv, prøvde stadig noe nytt og koste seg mens han holdt på. Det å skape noe gir mening og glede til livet! Og det kan gi glede til andre.

Nå håper PULS-Ditt værested at DU vil komme innom å få glede av bildene hans! Åpning onsdag 26. juli kl.11.30. Utstillingen står ut august.

Velkommen!