Kunstdebatt i Søndre Land: – En ihjelstudert person skal ikke komme hit og fortelle oss hvordan det skal gjøres

De folkevalgte i Søndre Land akter ikke å bruke penger på en kunstfaglig ekspert som skal gi råd om utsmykning i bygdas nye sykehjem.