Det er kunnskapsløst av stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand å uttale i avisen Valdres 15. desember 2022 at flyplassen ved Fagernes «kom på plass for å gi bedre kommunikasjon inn og ut av Valdres». Bemerkningen er relatert til Stortingets transportkomités positive innstilling til flyplassen i 2023-budsjettet. Det er av stor betydning for hele Innlands-Norge at denne oppfatningen korrigeres.

I Oppland Arbeiderblad 7. desember 1998 slo samferdselssjef Arild Bøhn fast at: «Formålet var å bedre tilgjengeligheten på Indre Østlandet, ikke bare for Valdres.» Samme avis sa to dager før, på første side: «Leirin må klare seg uten støtte.» Alle vet hvordan det gikk. Aldri har flyplassen nådd opp i 30.000 passasjerer per år. Selv ikke i Olympia-året 1994. Det er milevis fra å være bærekraftig.

I juni 2021 vedtok Stortinget å bevilge NOK 3,3 milliarder gjennom Nasjonal transportplan til ny flyplass ved Mo i Rana. Antyder det dagens verdi på flyplassen ved Fagernes til cirka 3 milliarder?

I alle år har to alvorlige mangler vært dominerende til det elendige resultatet for Fagernes-anlegget:

* Rasjonell infrastruktur østover mot Gausdal, Gudbrandsdalen, Lillehammer og Sjusjøen. Ja, Rena med. Og vestover mot Hemsedal

* Profesjonell, internasjonal markedsføring med målsetting om chartertrafikk fra Europa mot området Hardangervidda i vest til Trysil og Sälen i øst

Dette har vært påpekt flere ganger gjennom årene i lokale media, uten at det har ført til handling.

Med den elendige historikken denne flyplassen har oppnådd, er det storsinnet av Stortingets transportkomité å stille seg positiv i 2023-budsjettet. La meg også nevne at for mange år siden understreket tidligere finansminister Per Kleppe i en samtale med undertegnede at utfordringen var fragmentert oppslutning hos politikerne i området. Politisk samling om målene for bærekraftig drift av flyplassen, er en tydelig utfordring også i dag.

Om Stortinget i plenum lar komiteens positive innstilling passere, kan det da tolkes som et vennlig «marsj-signal» til lokal- og regionalpolitikere i omkringliggende dalfører? Der er det nok mange som ønsker økende sysselsetting i sine områder? Men ny, omfattende infrastruktur, Øst/Vest, er helt nødvendig for bærekraftig drift. Endringen vil føre til spredte arbeidsplasser i hele Innlands-Norge.

Følgende infrastruktur-prioritering kan foreslås:

1. Ny tunnel Segalstad – Gudbrandsdalen, drøyt 4 km (Nordbytunnelen v/Tusenfryd er 3850 m) for bedre samhandling mellom trekløver-kommunene Øyer-Gausdal-Lillehammer. Medfører det at Tretten bru bør flyttes fra der den var for å tilpasse seg til tunnelen?

2. Ny vei Segalstad – flyplassen – Fagernes/Leira (Ifølge entreprenør Bragerhaugs forprosjekt i 1989, ville veien gå opp i 1000 eller 1001 meter) For bedre samhandling mellom Valdres og resten av fylket. Dette støttes av Østlandsforsknings rapport på oppdrag av fylkesmannen i Oppland, Christl Kvam, omtalt i avisa Valdres i april 2015

3. Ny vei Lillehammer – Rena. (Inviterer til samarbeide med Trysil & Sälen & Skistar ab – PEAB) fylkesmann Hans J. Gabrielsen (1947–1961) ivret for dette prosjektet ifølge fylkesmann Knut Korsæth.

4. Oppgradering av direkte veisamband «Heimevern-leiren» i Tisleidalen – Langestølen, med ny bru over elven Flya til Lykkja i Hemsedal (Skistar ab – PEAB) framfor den lange omveien ned om Robru.

5. Ny mellomriksvei Elverum – Malung i Sverige for tilknytning til eksisterende vei til Stockholm (Sverige vil trolig kunne få EU-stønad til bygging av sin trasé) For tettere samhandling mellom broderfolkene. Betydelig kommunikasjons-forbedring i Skandinavia.

Organisasjonsendring kan foreslås som følger:

1. Navnet endres til Lillehammer lufthavn, Fagernes.

2. Administrasjon og internasjonal markedsføring lokaliseres i Lillehammer. (Viktig å bemanne markedsføringen med profesjonelle personer som kjenner markedene tilreisende ønskes fra)

Det nye veisambandet vil kunne legge til rette for en annen interessant sak: Lokalisering av hovedsykehuset til Lillehammer, sentralt i Storfylket med alle støttefunksjoner på plass. Da blir sykehuset værende i tråd med statens retningslinjer: Bynær beliggenhet.

Stortingets transportkomités positive innstilling til flyplassen ved Fagernes, kan tolkes som en klar invitasjon til samling og handling for politikere i Innlands-Norge. Bærekraftig drift betyr spredte arbeidsplasser og eksportinntekter for hele Norge.

Innlegget er forkortet, red. anm.