Gå til sidens hovedinnhold

500.000 kroner til gammel mølle og 37.000 kroner til utedo på Toten – sjekk hvilke prosjekter som får støtte fra Kulturminnefondet

Artikkelen er over 5 år gammel

Kulturminnefondet har offentliggjort hvilke prosjekter som får støtte fra fondet i 2016. Det ble klart rett før påske.

I Oppland får 52 prosjekter til sammen 6,4 millioner kroner i støtte.

Oppland er samtidig det fylket i landet det kommer flest søknader fra, opplyser Kulturminnefondet.

På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg, og innen fristen 1. november 2015 kom det inn 902 søknader om i alt 229 millioner kroner, fra hele landet. Nesten 80 millioner kroner deles ut til 451 prosjekter i 2016.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er dette svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Fakta

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

 

Disse får støtte:

-Gammelstugu på Bakkom i Lom, tilskudd: 50.000,-

-Smie Bergo i Øystre Slidre, tilskudd: 40.000,-

-Stall på Øvre Dalum i Lesja, tilskudd: 40.000,-

-Brurstugu på Randsverk Turiststasjon i Vågå, tilskudd: 60.000,-

-Stall på Klevstad i Nord-Fron, tilskudd: 95.000,-

-Låve på Russli i Vågå, tilskudd: 300.000,-

-Stasjonsvegen 26 i Sel, tilskudd: 99.000,-

-Låve Sørre Berge i Vestre Slidre, tilskudd: 200.000,-

-Fasader på Heidal hotell i Sel, tilskudd: 97.000,-

-Stabbur på Søre Marlo i Skjåk, tilskudd: 112.000,-

-Kvernlid Mølle og Sag i Gjøvik, tilskudd: 500.000,-

-Kraby stasjon i Østre Toten, tilskudd: 200.000,-

-Bryggerhus, Øvre Torgrimstuen i Søndre Land, tilskudd: 100.000,-

-Tørrstuggu Solbrå i Sør-Fron, tilskudd: 250.000,-

-Haukdalen i Lom, tilskudd: 15.000,-

-Føderåsbygning Uppigard Nord Sandbu i Vågå, tilskudd: 81.000,-

-Veslestugu på Gamlegarden sygard Aukrust i Lom, tilskudd: 200.000,-

-Linækkersetra i Ringebu, tilskudd: 85.000,-

-Fjøset på Nere Vigerust sæter i Dovre, tilskudd: 112.500,-

-Gårdsbygning Aalseth i Gjøvik, tilskudd: 183.500,-

-Steinfjøs på Dynje i Ringebu, tilskudd: 290.000,-

-Saufjøs, Nistugu Hågå i Lesja, tilskudd: 280.000,-

-Sygard Sylte føderådsbygning i Nord-Fron, tilskudd: 150.000,-

-Låve med utedo på Båshus gård i Østre Toten, tilskudd: 37.000,-

-Smestad i Ringebu, tilskudd: 55.000,-

-Høyløer på Hardeggsetrene i Dovre, tilskudd: 35.000,-

-Gammelstua i Ekkerhaugen i Sør-Fron, tilskudd: 200.000,-

-Kårbolig på Eid vestre i Gran, tilskudd: 164.000,-

-Eldhus Midt Røen i Ringebu, tilskudd: 80.000,-

-Låve på Øi Øvre i Vågå, tilskudd: 300.000,-

-Stabbur Ulsvold i Sel, tilskudd: 50.000,-

-Eldhuset på Øygarden Vang 43 500

-Bue i Nord-Aurdal, tilskudd: 25.500,-

-Fjøset på Oudenstad i Gjøvik, tilskudd: 127.000,-

-Husmannsstue på Pålsrud i Østre Toten, tilskudd: 200.000,-

-Lurskøro Heimstøl i Øystre Slidre, tilskudd: 51.000,-

-Støge i Haukli, Vang i Valdres, tilskudd: 76.500,-

-Tak på Høyset seter i Vestre Slidre, tilskudd: 14.500,-

-Stabbur Gausåk i Nord-Aurdal, tilskudd: 130.000,-

-Blidensol, låve i Søndre Land, tilskudd: 150.000,-

-Storfefjøs på Kolstad i Skjåk, tilskudd: 150.000,-

-Aabjøra Mølle i Nord-Aurdal, tilskudd: 200.000,-

-Tak våningshus i Sel, tilskudd: 127.000,-

-Losna Bruk i Ringebu, tilskudd: 47.000,-

-Sumarfjøs Dokkeslette i Nord-Aurdal, tilskudd: 40.000,-

-Etna jernbanestasjon i Sør-Aurdal, tilskudd: 110.000,-

-Kårbolig på Øvre Fall i Søndre Land, tilskudd: 101.000,-

-Låve på Nigard Bøye i Skjåk, tilskudd: 120.000,-

-Låve på Vangen i Vang, tilskudd: 36.000,-

-Løe på Langestølen i Nord-Aurdal, tilskudd: 50.000,-

-Basstu/Trøsstogo på Nordåk i Nord-Aurdal, tilskudd: 100.000,-

-Midtre Løken i Vestre Slidre, tilskudd: 35.000,-

Kommentarer til denne saken